HomeTransitieDEME en Jan De Nul winnen tender Belgisch Energie-eiland
Energie-Eiland Eila

DEME en Jan De Nul winnen tender Belgisch Energie-eiland

Het Belgische consortium bestaande uit DEME en Jan De Nul heeft de tender gewonnen voor de aanleg van het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld, dat voor de kust van België moet worden gerealiseerd. De funderingen voor het Prinses Elisabeth Eiland moeten in 2024 aanvangen. Het is de bedoeling dat de fundering van het eiland in 2026 wordt opgeleverd.

Daarna zal worden begonnen met de installatie van de hoogspanningsinfrastructuur. Deze zal ervoor zorgen dat de elektriciteit die door offshore windparken wordt opgewekt naar het Belgische vasteland wordt getransporteerd. Tevens is het eiland de eerste bouwsteen van een geïntegreerd Europees elektriciteitsnetwerk waarop verschillende offshore hubs uit verschillende landen worden aangesloten. België wil interconnecties aanleggen met Groot-Brittannië en Denemarken, waardoor het land een bredere toegang krijgt tot duurzame energiebronnen.

Het door Elia uitgeschreven tenderproces voor het energie-eiland begon in januari 2022. Meerdere partijen uit Europa schreven in op deze tender. Uiteindelijk kwam TM EDISON als winnaar uit de bus. DEME en Jan de Nul hebben al veel ervaring in baggerwerkzaamheden, landuitbreiding, kustbescherming en civiele techniek.

Gelijk- en wisselstroom

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt het eerste kunstmatige energie-eiland dat zowel een infrastructuur voor gelijkstroom (HVDC) als voor wisselstroom (HVAC) krijgt. Op de hoogspanningsinfrastructuur wordt de windenergie afkomstig uit windparken in de Prinses Elisabeth zone gebundeld. Het dient ook als hub voor interconnectoren met Groot-Brittannië (Nautilus) en Denemarken (TritonLink). Deze hybride interconnectoren kunnen zowel energie uitwisselen tussen verschillende landen en zijn ook verbonden met de windparken op zee. Elia bouwde eerder een hybride interconnector in de Baltische Zee. Op het Prinses Elisabeth Eiland wordt dezelfde technologie toegepast.

Recovery Fund

Het eiland wordt op ongeveer 45 kilometer uit de Belgische kust gebouwd. De oppervlakte die is gereserveerd voor de elektrische infrastructuur meet ongeveer 6 hectare. De fundering zal worden opgebouwd uit met zand gevulde betonnen caissons. Op het eiland komt een kleine haven en een helikopterplatform. Voor de financiering van het eiland is een bijdrage uit het Europese Covid Recovery Fund beschilbaar. De Belgische overheid draagt ongeveer 100 miljoen euro bij.

Netuitbreiding

De partijen starten begin 2024 met de bouw van het eiland. De verwachting is dat het in augustus 2026 kan worden opgeleverd. De caissons worden in 2024 en 2025 gebouwd en geïnstalleerd. Na aanleg van de elektrische infrastructuur kan het eiland op het network van Elia op het vasteland worden aangesloten. De partijen geven wel aan dat het crucial is dat de netuitbreidingsprojecten Ventilus en Boucle du Hainaut dan zijn gerealiseerd. Elia verwacht dat de offshore windparken tegen 2030 op het vasteland zijn aangesloten.

Elia bouwt eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld voor Belgische kust

 

 

 

 

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl