HomeUtilitiesWaterDemiwaterfabriek BASF Antwerpen en Evides officieel geopend

Demiwaterfabriek BASF Antwerpen en Evides officieel geopend

De nieuwe demiwaterfabriek op de site van BASF Antwerpen is officieel geopend. ‘Ik ben er trots op dat, ondanks corona, de nieuwe fabriek binnen de planning en in eigen beheer is gerealiseerd’, aldus Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf.

In september 2020 tekenden BASF en Evides Industriewater een overeenkomst tot strategische samenwerking. Het ontwerp en de bouw van de nieuwe demiwaterfabriek en de levering van de juiste hoeveelheden voedingswater is onderdeel van deze overeenkomst. De fabriek vervangt de huidige BASF-installatie.

Evides heeft de nieuwe fabriek in nauwe samenspraak met BASF Antwerpen ontworpen, gebouwd en in bedrijf genomen. Er is gezamenlijk afgestemd hoe de nieuwe fabriek optimaal kon worden geïntegreerd in het complexe warmte- en productie-Verbund van de BASF-site in Antwerpen.

Duurzaam watermanagement

BASF Antwerpen blijft met de ingebruikname van de nieuwe fabriek duurzaam watermanagement toepassen. Zo is BASF al in 1995 gestart met hergebruik van geschikte interne waterstromen als voedingswater voor de demiwaterproductie. Ook Evides Industriewater streeft naar hergebruik en duurzaam water- en energiegebruik, en dat komt tot uiting in de nieuwe installatie.

Daarin wordt condensaat van stoom, afkomstig uit een specifieke installatie, hergebruikt als voedingswater in het deminproces. Ook draait de volledige demiwaterproductie op groene stroom en wordt restwarmte gebruikt voor het opwarmen van voedingswater. Er zijn bovendien minder chemicaliën nodig bij de zuivering naar demiwater. Ook is de installatie geschikt om in de toekomst andere waterbronnen te kunnen inzetten.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl