HomeDigitaliseringData-analyseDigital Twins Gradyent optimaliseren Poolse districtsverwarming Veolia
veolia Polen

Digital Twins Gradyent optimaliseren Poolse districtsverwarming Veolia

Veolia heeft een overeenkomst gesloten met Gradyent om digital twins te maken van haar stadsverwarmingsystemen in Lodz en Poznan. Hiermee kan het management van de districtsverwarming worden geoptimaliseerd. 

Veolia heeft diverse stads- en districtsverwarmingssystemen in Polen in beheer, onder andere in Lodz, Poznan en Warschau. Het bedrijf wil digitaliseren om de netwerken te optimaliseren en klaar te maken voor de toekomst. Inmiddels zijn bijna alle 45.000 verwarmings-onderstations uitgerust met telematische systemen voor online data transmissie. Ook bedient het al veel kleppen op afstand. Om de complexiteit van het toekomstige netwerk goed te kunnen beheersen en optimaliseren wil Veolia het nu in één platform integreren. Het bedrijf koos Gradyent om deze klus uit te voeren.

Digitaliseringsslag

Veolia werkt sinds oktober 2023 samen met Gradyent in Polen. De bedrijven maakten de eerste digitaliseringsslag in Lodz. Nu is Poznan aan de beurt. In Lodz bestaat het districtsverwarmingsysteem van Veolia uit ruim 10.000 onderstations en twee WKK centrales met een gecombineerde capaciteit van 1.624 MWth en 404 MWe. In Poznan gaat het om een WKK met een capaciteit van 864 MWth en 250 MWe.

Gradyent levert een digitale kopie van het verwarmingssysteem en integreert daarbij realtime geografische data en gegevens over het weer en data uit sensoren met fysische en AI modellen. Veolia wil met het systeem z het management van de districtsverwarming optimaliseren. Het systeem houdt rekening met de voorziene warmtevraag, weersvoorspellingen en de elektriciteitsprijs.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl