HomeVeiligheidDigitale weerbaarheid Haven Rotterdam inzichtelijk dankzij Cyber Kracht Meting

Digitale weerbaarheid Haven Rotterdam inzichtelijk dankzij Cyber Kracht Meting

Ruim 500 organisaties in de haven van Rotterdam zijn de afgelopen maanden van buitenaf gecontroleerd op een aantal veel voorkomende digitale kwetsbaarheden. Doel van deze Cyber Kracht Meting is ondernemers bewust te maken van de risico’s van cybercrime en ze aan te sporen actie te ondernemen.

De Cyber Kracht Meting is een initiatief van FERM, in samenwerking met ThreadStone Cyber Security en het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD).

Voor de Cyber Kracht Meting is in openbare bronnen op internet gezocht naar kwetsbaarheden. Hierbij is gekeken naar de  domeinnamen van de betreffende organisaties. Bijvoorbeeld door te controleren of wachtwoorden van emailadressen van deze bedrijven gehackt zijn en dus verhandeld kunnen worden door cybercriminelen. Bij die aanpak is vooraf geen expliciete toestemming nodig, omdat het om openbare informatie gaat.

FERM gaat nu de uitkomsten van deze metingen met de betrokken organisaties delen. Zij ontvangen een rapport waarin wordt aangegeven welke punten qua digitale veiligheid al goed zijn geregeld en welke punten extra aandacht verdienen. Ondernemers krijgen daarnaast een duidelijke uitleg over hoe ze deze punten kunnen verbeteren.

Inzicht in sector

Naast inzicht per organisatie is er een totaalbeeld over de gehele sector ontstaan. FERM stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen bedrijven in de haven, om zo de cyberweerbaarheid naar een hoger niveau te brengen. Het macrobeeld kan worden gebruikt om organisaties inzicht te geven in hun situatie ten opzichte van hun collega’s in de keten. Uit onderzoek blijkt dat dit soort benchmarks helpt om in actie te komen en maatregelen te nemen.

De betrokken partijen zetten zich in om de positie van de Rotterdamse haven waar mogelijk te versterken. Zeker het afgelopen jaar, met de geopolitieke onrust in de wereld waarbij de digitale dreiging ook toenam, is nog duidelijker geworden dat cyberveiligheid cruciaal is. Door het voor organisaties inzichtelijk te maken waar specifiek hun kwetsbaarheden liggen, alleen al door het raadplegen van openbare bronnen op internet, verlagen we de drempel om ook daadwerkelijk in actie te komen. Door elke schakel in onze mainport te versterken, profiteren we daarvan als geheel, zelfs op landelijk niveau.

FERM

FERM Rotterdam heeft, als stichting zonder winstoogmerk, het doel om de cyberweerbaarheid in de Rotterdamse Haven te vergroten. Openbare initiatieven en samenwerkingen en een betaalde dienstverlening voor participanten zijn daarin de voornaamste pijlers. FERM wordt ondersteund door de publieke partners Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Politie Nederland (District Zeehavenpolitie), provincie Zuid-Holland en DCMR Milieudienst Rijnmond. | www.ferm-rotterdam.nl

Delen:

monique@industrielinqs.nl