HomeArchiefDigitalisering maakt zeevaart milieuvriendelijker

Digitalisering maakt zeevaart milieuvriendelijker

Om met de internationale zeevaart een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een meer duurzame economie, wordt sterk ingezet op digitalisering. Nieuwe scheepstypen worden voorzien van innovatieve voortstuwingstechnologie en ook met de bestaande vloot valt veel milieuwinst te behalen.

De afspraken die zijn gemaakt voor het Klimaatakkoord van Parijs vereisen een forse reductie van de broeikasemissies. Ook het Rotterdamse industriecomplex, goed voor een CO2-uitstoot van 30 megaton per jaar, wordt in lijn gebracht met de klimaatdoelstelling. Het Havenbedrijf werkt samen met partners aan een CO2-neutraal industrielandschap. In samenwerking met het Wuppertal Institut für Klima, Umwelt & Energie is het transitieplan ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam’ opgesteld. De industrie zet onder andere in op biomassa, windenergie en CO2-opslag in de zeebodem omdat op deze vlakken relatief snel veel CO2 kan worden bespaard. Daarnaast wordt via incentives duurzame scheepvaart gestimuleerd.

Duurzame scheepvaart

De zeevaart is namelijk ook een groot veroorzaker van broeikasgassen. De schepen die vanuit een andere haven naar Rotterdam komen, of vanuit Rotterdam doorvaren naar een andere haven, stoten op jaarbasis gezamenlijk zo’n 23 megaton CO2 uit. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) streeft naar een halvering van de CO2-uitstoot in de zeevaart in 2050. Schonere brandstoffen en nieuwe scheepsontwerpen met innovatieve voortstuwingstechnologie gaan dit mede mogelijk maken. Op korte termijn zijn LNG en biobrandstoffen goed voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Waterstoftechnologie is kansrijk, maar vooralsnog toekomstmuziek. Ook met de bestaande vloot valt nog veel milieuwinst te behalen. Digitalisering speelt hierin een sleutelrol.

Pronto-tool

Zo wordt onder andere ingezet op het verkorten van de wachttijden voor schepen in de haven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Pronto-tool dat real time inzicht biedt in de beschikbare ligplaats- en afhandelingscapaciteit. Als er nog geen ruimte is in de haven kunnen schepen hun vaarsnelheid verlagen waardoor ze minder lang hoeven te wachten. Dit reduceert de uitstoot tijdens de reis en op de ankerplaats en levert bovendien een brandstofbesparing op. Met de juiste vaarsnelheid, afgestemd op de ligplaats- en havencapaciteit, bereikt men de haven just-in-time en bespaart men op het liggeld. Er is dus ook een economisch voordeel.

Milieutools

Daarnaast beschikt Pronto ook over een CO2-module die op basis van de route, scheeps- en actuele terminalplanning en de vaarsnelheid de CO2-uitstoot van het schip kan berekenen. Hij vergelijkt dit met de optimale snelheid die het schip had kunnen varen. Hieruit valt per scheepsbezoek het besparingspotentieel af te leiden. En naast de CO2-uitstoot maakt Pronto ook de stikstofuitstoot van zeeschepen inzichtelijk. Deze draagt in hoge mate bij aan de vermesting van natuurgebied. Het Havenbedrijf hoopt met de milieutools binnen Pronto ook de bereidheid van marktpartijen te verhogen om nog actiever informatie te delen. Want hoe meer inzicht alle schakels hebben in elkaars activiteiten, hoe sterker de keten wordt.

Delen:
Author