HomeArchiefDoel aanbevelingen veiligheid Chemelot nog niet behaald

Doel aanbevelingen veiligheid Chemelot nog niet behaald

Chemelot is voortvarend aan de slag gegaan met de aanbevelingen van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2018. De Onderzoeksraad concludeert echter dat overheidspartijen daarbij achterblijven. ‘Er is een onbalans ontstaan tussen de voortvarendheid van Chemelot-partijen en die van de overheid.’

De Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV) schreef het rapport naar aanleiding van vier incidenten die in 2016 waren voorgevallen. De Raad concludeerde toen in zijn onderzoek dat groeiambities van Chemelot een hoger veiligheidsniveau vereisen. ‘Naleving van wet- en regelgeving is dan niet voldoende. Groei vergt het voortdurend streven naar het verbeteren van de veiligheid.’ Om dit te bereiken, zouden partijen op Chemelot de bestaande samenwerking beter moeten benutten.

Chemelot heeft inmiddels een ambitieuze veiligheidsambitie en -aanpak opgesteld, concludeert de Raad nu. ‘Deze moeten zich echter nog wel bewijzen in de praktijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van verouderde ontwerpen. Daarbij moeten installaties die zijn ontworpen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw worden gemoderniseerd. Zowel in techniek als gebruik.’

De provincie Limburg heeft wel een start gemaakt met een strategische visie om de veiligheid op en rond Chemelot te bevorderen, maar deze is nog niet uitgewerkt, stelt de OvV. ‘Dit terwijl de provincie een cruciale rol speelt als behartiger van het publieke belang. En Chemelot moet aanspreken op het verhogen van het veiligheidsniveau.’ Hierdoor ontbreekt de samenhang in de te bereiken doelen voor een hoog veiligheidsniveau op en rond Chemelot, vindt de Raad.

Intensief samenwerken

Verder worden de aanbevelingen voor het toezicht op Brzo-bedrijven nauwelijks opgevolgd, concludeert de OvV. ‘Overheidspartijen – in bijzonder het ministerie van IenW – laten goede kansen liggen. Ze kunnen lessen uit het onderzoek benutten voor het verbeteren van de veiligheid op en rond multi-user industriecomplexen met een koepelvergunning.’

Van essentieel belang is dat bedrijven en overheid intensief samenwerken, stelt de Onderzoeksraad. De algemene conclusie is dat alle partijen – met uitzondering van het ministerie van IenW – bezig zijn om de aanbevelingen op te volgen. Ze hebben het beoogde doel van de aanbevelingen echter nog lang niet bereikt.

Veiligheid

In een reactie op de terugkoppeling van de OvV schrijft Robert Claasen, directeur Chemelot: ‘Veiligheid en duurzaamheid maken integraal deel uit van onze ambitie om uit te groeien tot de meest veilige, meest duurzame en meest competitieve materialensite van Europa. Dit is een grote opgave waarmee we voortvarend aan de slag zijn gegaan. En waar we de komende jaren onze aandacht op zullen blijven richten. Veiligheid is en blijft een continu verbeterproces. De terugkoppeling van het OvV is in dit verbeterproces een waardevolle bijdrage.’

Lees hier de volledige terugkoppeling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl