nieuws

DSM geeft analisten-update

Publicatie

23 sep 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

GELEEN – Vandaag geven Peter Elverding en Henk van Dalen een toelichting op de voortgang van de afronding van DSM’s concernstrategie, Vision 2005, en de verdere acties die in dit kader nog op het programma staan.
Geconcludeerd wordt dat DSM al verscheidene doelstellingen van Vision 2005 heeft verwezenlijkt. DSM heeft zijn portfolio getransformeerd en daarbij zijn financiële positie nog versterkt. De autonome volumegroei van de bestaande activiteiten was gemiddeld twee keer zo hoog als de groei van het bruto nationaal product in de markten waarin de onderneming actief is. Het winstprofiel is aanzienlijk stabieler geworden, en hetzelfde geldt voor de waardering van het aandeel DSM op de effectenbeurzen. Verdere verbetering van de winstgevendheid is voor DSM een belangrijke prioriteit voor 2004 en 2005, aldus het bedrijf in een persbericht. De presentaties op de vrijdagochtend staan in het teken van de gang van zaken bij en de toekomstperspectieven van DSM Melamine, DSM Nutritional Products en DSM Engineering Plastics. Met betrekking tot het huidige businessklimaat geeft Peter Elverding de volgende trading update. 'Toen we in juli een positieve verwachting uitspraken over de resultaatontwikkeling voor de onderneming als geheel, was er ook enige reden tot voorzichtigheid. Als gevolg van seizoenseffecten zouden de volumes in de tweede helft van het jaar enigszins onder het zeer goede niveau van de eerste zes maanden kunnen uitkomen. Verder was de sterke toename van de grondstofprijzen reden tot zorg, aangezien deze tijdelijk tot enige margedruk zou kunnen leiden.
Uit de thans beschikbare resultaten over juli en augustus komt een relatief positief beeld naar voren. De volumes in deze maanden waren goed en de marktomstandigheden waren zodanig dat DSM met redelijk succes zijn marges kon handhaven. Helaas zijn de marktomstandigheden voor DSM Anti-Infectives niet verbeterd, maar DSM neemt maatregelen om de resultaten van deze businessgroep te verbeteren. Al met al verwacht DSM op dit moment dat het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal van dit jaar dichtbij het niveau van het tweede kwartaal zal liggen. Dat sterkt ons in de positieve verwachting die we in juli uitspraken voor het hele jaar 2004, namelijk dat DSM voor geheel 2004 een aanzienlijk hoger resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen verwacht dan voor 2003.'
DSM-Bestuurslid Feike Sijbesma geeft in zijn presentatie een overzicht van de voortgang die is geboekt met de integratie en herstructurering van DSM Nutritional Products. De uitvoering van de tweede fase van het VITAL-project is onlangs van start gegaan. In samenhang daarmee is de doelstelling voor de totale besparing die in 2005/06 met het VITAL-project moet worden bereikt opgevoerd van ruim 150 miljoen euro naar ruim tweehonderd miljoen euro.
Jos Goessens, directeur van DSM Engineering Plastics, gaat in zijn presentatie in op de capaciteitsverdubbeling die is gepland voor het succesvolle sterproduct Stanyl, na het gereedkomen van de lopende capaciteitsuitbreiding met twintig procent later dit jaar. De capaciteitsverdubbeling, waarvan de engineeringsfase inmiddels is begonnen, moet in 2007 gereed zijn en houdt tevens een uitbreiding in van de productiecapaciteit voor diaminobutaan (DAB) op de locatie Chemelot in Geleen. DAB is een essentiële grondstof voor Stanyl. De nieuwe Stanyl-fabriek zal bij voorkeur worden gebouwd in Geleen, waar ze kan worden geïntegreerd met de bestaande fabriek. Er wordt echter ook gekeken naar de mogelijkheid om de fabriek in China te situeren.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.