nieuws

DSM wijzigt structuur

Publicatie

29 sep 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

GELEEN – De Koninklijke DSM N.V. heeft onlangs de vennootschapsrechtelijke structuur van een structuurvennootschap naar een gewone vennootschap gewijzigd. In deze nieuwe structuur heeft DSM een nieuwe holding opgericht onder de naam DSM Nederland B.V. In de nieuwe subholding zal het concern alle operationele activiteiten van DSM in Nederland onderbrengen, inclusief een goed daarop aansluitende overlegstructuur. Als directeur van de DSM Nederland is benoemd de heer Just Fransen van de Putte, die ruim een jaar geleden tevens aantrad als directeur DSM Limburg B.V.
In de nieuwe organisatiestructuur van DSM Nederland B.V. is naast de algemeen directeur inmiddels ook een Raad van Commissarissen actief. Als voorzitter van die Raad van Commissarissen DSM Nederland is benoemd Henk van Dalen, lid van de Raad van Bestuur DSM N.V. Verder hebben de heren Evert Rongen, voormalig directeur van DSM Limburg, en Thijs Wƶltgens, voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit Nederland, zitting in de Raad van Commissarissen. Laatstgenoemde werd tot lid van de Raad van Commissarissen benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad (COR) DSM Nederland.
DSM Nederland B.V. is een honderd procent dochter van DSM N.V. De oprichting van DSM Nederland brengt in principe geen veranderingen van verantwoordelijkheden binnen de organisatie met zich mee. DSM N.V. blijft verantwoordelijk voor het concernbeleid en zal in dat kader initiatieven blijven nemen. Ook de businessverantwoordelijkheid die is neergelegd bij de business groepen met een ondersteunde functie voor concern-, staf- en servicediensten blijft waar die nu ligt. Onder DSM Nederland komen de Nederlandse werkmaatschappijen te hangen en de organisaties die een ondersteunende rol hebben zoals DSM Limburg B.V., DSM Gist Services B.V. en DSM Research B.V. De COR gaat op het niveau van DSM Nederland functioneren.
Operationeel zal de DSM Nederland zich richten op dat gedeelte van het concernbeleid dat betrekking heeft op de bedrijfsactiviteiten in Nederland. Met name de arbeidsverhoudingen (inclusief het overleg met de sociale partners), het sociaal-economisch beleid en het arbo- beleid maken deel uit van het takenpakket van de nieuwe DSM dochter. Vanzelfsprekend behoort de communicatie daarover in Nederland tot de bevoegdheden van DSM Nederland B.V.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Neste investeert 1,9 miljard in nieuwe Rotterdamse fabriek

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.