nieuws

Duits bedrijfsleven protesteert tegen stijging energieprijzen

Publicatie

9 feb 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

BERLIJN – Duitse ondernemers en branchevertegenwoordigers hebben in Berlijn 'crisisberaad' gehouden over de oplopende kosten voor elektriciteit. Een meerderheid van de Duitse elektriciteitsconcerns is van plan de energieprijzen volgend jaar met vijf tot twaalf procent te verhogen. Deze plannen treffen behalve miljoenen Duitse huishoudens ook het Duitse bedrijfsleven. Ondernemingsverband BDI legt de oorzaak voor de prijsverhogingen bij de stroombedrijven zelf. Energie-expert Werner Marnette van BDI zegt dat er in de Duitse stroommarkt gebrek is aan voldoende concurrentie. 'De concerns drijven de prijzen gezamenlijk op, marktwerking ontbreekt.' De Duitse energieconcerns – waaronder RWE, Vattenfall Europe, Eon en EnBW – zeggen dat de kosten voor productie en distributie van stroom zijn gestegen door de hoge olie- en kolenprijs. Daarnaast kost het stroombedrijven steeds meer om zich te bedienen van hoogspanningskabels en andere distributiekanalen voor stroom. Ook de Duitse staat heeft schuld, doordat deze de kosten verhoogt door de verplichting tot afname van milieuvriendelijke energie, de zogeheten 'Öko-strom'. Het prijsniveau in Duitsland ligt ruim boven het gemiddelde in Europa. Een huishouden betaalt jaarlijks gemiddeld euro 660 voor elektriciteit. De stroomprijs zal in 2005 met 3 tot 5 euro per maand stijgen. Kleinere bedrijven die jaarlijks gemiddeld 10.000 kWh gebruiken, betalen straks 8 à 12 euro meer per maand.
Het Duitse Bundeskartellamt doet op voorlopig 'informele' basis een onderzoek naar aangekondigde prijsstijgingen van elektriciteit in Duitsland. De mededingingsautoriteit vermoedt een 'serie ongerijmdheden' bij de totstandkoming van de nieuwe prijzen en wil door de betrokken concerns tot in detail worden geïnformeerd. Zo wil het Kartellamt weten waarom de prijsstijgingen zo duidelijk uitkomen boven de hogere inkoopkosten van gas, die de meeste energieproducenten opgeven als belangrijkste veroorzaker van de prijsontwikkeling. Het Bundeskartellamt buigt zich ook over de meer principiële vraag of de automatische koppeling van de gasprijs aan de olieprijs nog wel past in deze tijd. Sinds de jaren zestig volgt de gasprijs met een afstand van zes maanden de ontwikkeling van de olieprijs. De bondsraad vergadert vandaag over een wetsontwerp van de bondsregering. Deze wet, die het toezicht moet verbeteren, is opgesteld als reactie op Europese richtlijnen ter begeleiding van de liberalisering van de energiemarkten. De Duitse wet zal waarschijnlijk in 2007 ingaan, later dan de EU voorschrijft. De oppositiepartijen CDU en FDP, die een meerderheid hebben in de Bondsraad, overwegen nu de toezichtsparagraaf in de wet aan te scherpen. Met name de prijzen die door de beheerders van elektriciteitsnetten worden berekend, in totaal kent Duitsland er 1500, moeten vooraf door de Duitse toezichthouder worden gecontroleerd, aldus de oppositie. De wet beoogt toezicht achteraf. De bondsregering wil het toezicht onderbrengen bij de autoriteit die nu ook de post- en telecomsector bewaakt, de RegTG. De Duitse CDU dringt aan op handhaving van gedecentraliseerd toezicht in de deelstaten. CDU en FDP herhaalden gisteren hun kritiek op het energiebeleid van de bondsregering, die op termijn geen gebruik meer wil maken van kernenergie. CDU roept op het tijdpad voor het uitschakelen van de bestaande Duitse kerncentrales te heroverwegen. FDP vindt het 'onverantwoord' op basis van ideologie kernenergiecentrales voortijdig buiten werking te zetten.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.