HomeInfrastructuurDuurzame projecten Rotterdam-Moerdijk behoeven meer waterstof en elektriciteit
Walstroom haven Rotterdam

Duurzame projecten Rotterdam-Moerdijk behoeven meer waterstof en elektriciteit

Volgens een update van de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk liggen de klimaatdoelstellingen voor 2030 binnen handbereik. Uit de CES komt wel naar voren dat nieuwe energie-infrastructuur hierbij cruciaal is.

De totale portefeuille van duurzame projecten in de regio Rotterdam-Moerdijk levert een CO2-reductie van ongeveer 17 Mton in 2030 op. Om deze reductie te realiseren is in het cluster in 2030 4 keer zoveel elektriciteit en 2 keer zoveel waterstof nodig is als nu. Daarnaast is de inzet van CO2-opslag (CCS) cruciaal om de klimaatdoelen op korte termijn te behalen terwijl de transitie naar circulaire grondstoffen en brandstoffen op lange termijn meer impact maakt, aldus de studie.

Acht sleutelprojecten

Rotterdam-Moerdijk heeft de ambitie om uit te groeien tot een hub voor de import en doorvoer van waterstof en duurzame energie. Om dit te realiseren zijn acht sleutelprojecten geĆÆdentificeerd die prioriteit vragen:

– Infrastructuur voor import en vervoer van waterstof

– De Delta Corridor buisleidingeninfrastructuur naar Chemelot en Duitsland

– Verzwaring van het elektriciteitsnetwerk en nieuwe aanlandingen van wind op zee

– Infrastructuur voor transport en onderzeese opslag van CO2

– Warmteleidingen vanuit de industrie

– Infrastructuur voor het project H-vision, voor productie van koolstofarme waterstof

– Walstroominstallaties voor zeeschepen

– Infrastructuur voor transport op waterstof tussen Nederland, BelgiĆ« en Duitsland

De CES is opgesteld door een werkgroep van de Havenbedrijven Rotterdam en Moerdijk, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, Stedin en Deltalinqs.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl