HomeArchiefEBN mag mee-investeren in aardwarmteprojecten

EBN mag mee-investeren in aardwarmteprojecten

Energie Beheer Nederland (EBN) mag risicodragend deelnemen in aardwarmteprojecten in Nederland. Dat schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. De deelname van de overheidsinstantie kan de ontginning van aardwarmtebronnen versnellen. EBN zal vooralsnog voor twintig tot veertig procent deelnemen in projecten.

Met de deelname van EBN hoopt de minister op een professionele versterking en versnelling van het aantal projecten in de aardwarmtesector. Wiebes: ‘Bij aardwarmteprojecten is de inbreng van kennis en ervaring juist ook in de opsporingsfase, onder meer bij het boren, van belang. Vooral in deze fase kan verplichte deelname door EBN vanaf de eerste vergunning leiden tot betere keuzes en verlaging van risico’s die zich voor zouden kunnen doen gedurende de gehele looptijd van een aardwarmteproject.’

Coördinatie

Ook kan EBN een actieve rol vervullen bij coördinatie-vraagstukken in de ondergrond en het optimaal benutten van de maatschappelijke en economische meerwaarde ervan, het zogeheten planmatige beheer en doelmatige winning van de publieke ondergrond.

Toestemming

Om EBN risicodragend te laten deelnemen, moet de overheidsinstantie een wettelijke taak krijgen op het gebied van aardwarmte. Dit wordt geregeld via een wijziging van de Mijnbouwwet. Vooruitlopend op deze wijziging geeft de minister EBN toestemming om zich bezig te houden met activiteiten die gericht zijn op aardwarmte. Totdat de Mijnbouwwet is gewijzigd kan deelname op vrijwillige basis, wat betekent dat het aan de initiatiefnemer is om EBN te verzoeken deel te nemen. De minister moet tot inwerkingtreding van de wijziging van de Mijnbouwwet per project toestemming geven voor deelname.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl