HomeArchiefEDF wil waterstof maken van kernenergie

EDF wil waterstof maken van kernenergie

De Franse energiereus EDF maakte bekend elektrolysers te willen koppelen aan kerncentrales in het Verenigd Koninkrijk. De grijze waterstof kan hernieuwbare bronnen zoals offshore wind en zonne-energie ondersteunen.

Een consortium onder leiding van de Franse energiegroep EDF wil elektrolysers koppelen aan door kernenergie opgewekte elektriciteit. Dit zou voldoende waterstof moeten opleveren om aan een aanzienlijk deel van de voorspelde vraag in het Verenigd Koninkrijk te voldoen. Daarmee combineert het bedrijf de betrouwbare basislastproductie van kernenergie met koolstofarme groene waterstofproductie. De waterstof kan worden ingezet als backup-vermogen voor variabele hernieuwbare energiebronnen zoals offshore-windenergie. Maar EDF wil ook de industrie en waterstofauto’s beleveren.

Demonstratieproject

Het door EDF geleide Hydrogen to Heysham (H2H) consortium rondde onlangs een studie af die concludeerde dat de door kernenergie aangedreven waterstof technisch haalbaar is en ook veilig. Idee is om te starten met een demonstratieproject in de Heysham 2 kerncentrale in Noordwest-Engeland. Ook EDF Energy’s geplande nucleaire nieuwbouwproject Sizewell C zou gebruik kunnen maken van elektrolysers. Net als Hinkley Point C, dat al in aanbouw is.

De 3,2 gigawatt kerncentrale Hinkley Point C zal de eerste nieuwe Britse kerncentrale in twintig jaar zijn. Volgens de huidige planning zouden de twee reactoren met een vermogen van 1600 megawatt in 2025 in gebruik moeten worden genomen.

Stabiele productie

Het H2H-consortium dat zich bezighoudt met de commercialisering van waterstoftechnologieën, noemt een reeks voordelen voor de productie van waterstof op basis van kernenergie via elektrolyse. Behalve dat kernenergie een zeer stabiele stroomleverancier is, kan de geproduceerde zuurstof ook weer in de eigen processen worden ingezet.

Hoe meer uren per dag een electrolyser wordt gebruikt, hoe lager de gemiddelde kosten zijn van de geproduceerde waterstof. In dat opzicht is waterstof op basis van kernenergie goedkoper dan groene waterstof uit intermitterende bronnen als wind- of zonne-energie. Die laatste bronnen zijn natuurlijk wel een stuk duurzamer en veiliger dan kernenergie.

Proef

De onderzoekers plannen een eerste systeem met een 1 megawatt alkalische en een 1 megawatt proton exchange membrane (PEM) elektrolyser. De twee electrolysers kunnen gezamenlijk tot achthonderd kilogram waterstof per dag produceren.

Opschalen

De opstellers van het rapport schatten in de toekomst electrolysers met een gezamenlijke capaciteit van 550 megawatt te kunnen inzetten. Die zouden tegen 2035 ongeveer 220.000 kilogram aan waterstof per dag kunnen produceren. De kostprijs hiervoor zou komen op 2,18 euro per kilo.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl