HomeTransitieCCUSEén loket voor Garanties van Oorsprong Gas en Elektriciteit
Een certificerende instantie voor duurzame energie

Eén loket voor Garanties van Oorsprong Gas en Elektriciteit

Vanaf 1 januari 2023 kunnen producenten van groen gas en duurzame elektriciteit terecht bij één loket om een Garantie van Oorsprong aan te vragen. Tot nu toe werden de certificaten voor elektriciteit en hernieuwbare thermische energie uitgegeven door CertiQ (een dochterbedrijf van TenneT). Voor groen gas en waterstof lag die taak bij Vertogas (een dochter van Gasunie). Garanties van Oorsprong bewijzen dat (een deel van) de geproduceerde energie afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

De nieuwe organisatie gaat VertiCer heten en verstrekt voortaan de Garanties van Oorsprong voor alle duurzame energiedragers. Met de samenwerking anticiperen de bedrijven op de integratie van gassen, warmte en elektriciteit in het toekomstige energiesysteem. Zo wordt groene waterstof bijvoorbeeld geproduceerd met behulp van duurzame elektriciteit. Om duidelijkheid te verschaffen over de duurzaamheid van het gehele energiesysteem, is een transparante, sluitende registratie nodig.

Europese harmonisatie

De fusie tussen de twee certificerende instanties draagt bij aan de harmonisatie van GvO-systemen in Europa. Dat is nodig om de handel van Garanties van Oorsprong tussen de lidstaten van de EU te vereenvoudigen en stimuleren. De fusie komt op het moment dat de energietransitie in een stroomversnelling zit. Het aantal benodigde GvO’s voor alle hernieuwbare en circulaire energiedragers zal komende jaren sterk groeien.

Emissiehandel

De partijen denken in de toekomst ook een rol te hebben in onder andere de uitgifte van GvO’s voor CO2-afvang en opslag. Ook dienen de GvO’s als basis voor het Emission Trade System (ETS) en Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s).

TenneT en Gasunie worden beiden voor 50 procent eigenaar van Verticer.

Delen: