HomeArchiefEerste van zeven rondetafelgesprekken over Klimaatakkoord

Eerste van zeven rondetafelgesprekken over Klimaatakkoord

Vandaag begint de Tweede Kamer met de eerste van zeven rondetafelgesprekken over het Klimaatakkoord. Het is de eerste keer dat de Kamer zoveel gesprekken houdt over één thema. Allereerst komen de doorberekeningen aan bod, daarna de sectorbrede aspecten. Woensdag 3 april is de elektriciteitssector aan de beurt. De voorstellen van de klimaattafel industrie worden donderdag 11 april besproken.

Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terugdringen. De afspraken hierover zijn gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Per rondetafelgesprek staat een van deze sectoren centraal. Maatschappelijke partijen en deskundigen uit bedrijfsleven en overheid delen tijdens de gesprekken hun visie over CO2-reductie binnen hun sector. Welke technieken zijn hiervoor nodig? Wie is er verantwoordelijk? Hoe zetten we plannen om in beleid?

Klimaattafels

Op vrijdag 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Het belangrijkste doel, de terugdringing van de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990, is opgesplitst naar een doelstelling per sector.

De platforms waar afspraken gemaakt worden om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken, zijn de klimaattafels. In totaal zijn er vijf tafels:  elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit.  De tafels bestaan uit deskundigen van organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren om de klimaatdoelstellingen in de desbetreffende sector te behalen.

Voorzitters

De rondetafelgesprekken die de Kamer organiseert rond de klimaattafels, starten met een kick-off van een onafhankelijke voorzitter. De voorzitters zijn Kees Vendrik voor Elektriciteit, Diederik Samsom voor Gebouwde omgeving, Manon Janssen voor Industrie, Pieter van Geel voor Landbouw en landgebruik en Annemieke Nijhof voor Mobiliteit.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl