HomeArchiefElektrische boiler test certificering tijdsgebonden groene stroom

Elektrische boiler test certificering tijdsgebonden groene stroom


Eneco, CertiQ en FlexiDAO testen voor het eerst in Nederland tijdsgebonden groene stroom. In een pilotproject koppelt men Windpark Amalia aan een elektrische boiler die is aangesloten op het stadswarmtenet van de Haagse wijk Ypenburg. De partijen meten en certificeren de productie en het verbruik van groene stroom op uur en kwartierbasis.

Het huidige certificeringssysteem met Garanties van Oorsprong (GvO’s) werkt naar behoren, maar biedt niet de mogelijkheid om tijdsgebonden te certificeren. Een GvO vermeldt nu de start- en einddatum van productie. Een tijdsaanduiding geeft de garantie dat de groene stroom binnen hetzelfde uur of zelfs binnen hetzelfde kwartier wordt geproduceerd en ook geconsumeerd. Dit sluit beter aan op een energiesysteem waarin de balans tussen verbruik en opwek steeds belangrijker wordt door de toename van elektriciteitsproductie met zon en wind. Met de koppeling tussen Windpark Amalia en de elektrodeboiler in Ypenburg testen de partners de benodigde metingen, procedures en software om in de toekomst tijdsgebonden te kunnen certificeren.

Een transparanter certificeringssysteem geeft particuliere klanten en bedrijven nauwkeuriger inzicht in de duurzaamheid van hun stroomverbruik. Het geeft hen de mogelijkheid scherpere keuzes te maken welke elektriciteit zij willen gebruiken. Bedrijven kunnen hun behaalde duurzaamheidsambities bovendien nog explicieter maken.

EnergyTag

Met het pilotproject onderzoeken Eneco, CertiQ en FlexiDAO hoe ze data uit verschillende systemen ten aanzien van de stroomproductie en -consumptie kunnen combineren. Daarnaast bekijkt men hoe ze de certificering van de tijdsgebonden groene stroom kunnen inpassen in het bestaande wettelijke systeem van GvO’s. Het project is een van de zes projecten wereldwijd die de mogelijkheid van tijdsgebonden groene stroom moet gaan testen. Dit gebeurt onder de paraplu van EnergyTag. Dit is een initiatief van de energie-industrie om samen met meer dan 100 bedrijven, overheden en NGO’s te werken aan een transparanter, weersafhankelijk certificeringssysteem . Het doel is om de energietransitie te versnellen door 24/7 certificeerbare groene stroom aan te kunnen bieden.

Blockchain

Windpark Amalia van Eneco heeft een capaciteit van 120 megawatt en ligt 23 kilometer van IJmuiden. De productie van dit windpark zal worden gebruikt door een 11 megawatt elektrodeboiler van Eneco in Ypenburg, net ten oosten van Den Haag. Deze voorziet naast een aantal gasketels het lokale stadswarmtenet van warmte. FlexiDAO levert de technologie gebaseerd op blockchain om de productie en het verbruik 24/7 te volgen. Zij krijgt ondersteuning van de meetgegevens van Eneco. CertiQ is wettelijk verantwoordelijk voor de certificering van elektriciteit en hernieuwbare warmte . CertiQ onderzoekt hoe een transparantere, tijdsgebonden certificering kan worden ingepast binnen het huidige systeem van certificering van duurzame energie.

De eerste resultaten uit het pilotproject worden verwacht in het najaar.

 

 

Delen: