HomeInvesteringenElia bouwt eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld voor Belgische kust
Energie-Eiland Eila

Elia bouwt eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld voor Belgische kust

De Belgische netbeheerder Elia gaat in de Noordzee een kunstmatig ‘energie-eiland’ aanleggen. Het zogeheten Prinses Elisabeth Eiland verbindt de windmolenparken van op zee met het vastenland en legt nieuwe verbindingen met andere landen rondom de Noordzee via speciale interconnectoren.

Het eiland wordt op zo’n 45 kilometer vanaf de Belgische kust gerealiseerd en zal boven de waterlijn ongeveer 5 hectare groot zijn. In de Prinses Elisabeth zone is momenteel al een aantal windmolenparken in gebruik met een gezamenlijk vermogen van 2,3 GW. In het marien ruimtelijk plan 2020-2026 zijn drie nieuwe zones opgenomen. In totaal zal hier 3,5 GW windenergie geproduceerd worden.

Interconnectoren

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld. De hoogspanningsinfrastructuur op het eiland zal de exportkabels van de windparken uit de Prinses Elisabeth zone bundelen en wordt tegelijk een hub voor toekomstige interconnectoren met Groot-Brittannië (Nautilus) en/of Denemarken (TritonLink). Het gaat om zogenaamde hybride interconnectoren die een dubbele functie hebben en dus efficiënter zijn. Ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen maar zullen ook verbonden zijn met gigantische offshore windparken in de Noordzee die België van grote volumes hernieuwbare energie voorziet.

Gelijk- en wisselstroom

Het kunstmatige eiland wordt opgebouwd uit met zand gevulde betonnen caissons. Naast de transmissie-infrastructuur voor de aansluiting van de nieuwe windparken en de verbindingen met de toekomstige connectoren is er ook een kleine haven en een helideck voorzien. Voor de verbinding van de toekomstige offshore installaties met het Belgische hoogspanningsnet komen rond het eiland 300 km aan wisselstroomkabels en 60 km aan gelijkstroomkabels.

Planning

Gedurende 2022 en 2023 vindt de aanbestedingsprocedure plaats en doorloopt de netbeheerder de MER en vergunningsprocedures. Ook vraagt Elia de domeinconcessie voor het energie-eiland aan. In 2024 begint Elia met de bouw van het eiland en vanaf 2026 wordt de diverse elektrische infrastructuur op het energie-eiland gebouwd en in dienst genomen.

Het aansluiten van de windparken op het Elia-net hangt samen met de indienstname van onshore netversterkingsprojecten Ventilus en Boucle du Hainaut. Elia heeft de ambitie de volledige aansluitingscapaciteit te voorzien tegen 2030.

Voor de realisatie van het eiland wordt ontvangt Elia een bijdrage van 100 miljoen euro uit het Europese herstelfonds.

Meer informatie over de aanbestedingsprocedure is te vinden op de website van het Belgische Ministerie van Economie: (https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/hernieuwbare-energieen/hernieuwbare-energiebronnen-de/belgische-offshore-windenergie)

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl