HomeArchiefEneco wil vóór 2035 van aardgas af

Eneco wil vóór 2035 van aardgas af

Eneco meldde via zijn One Planet plan dat het versneld van aardgas af wil. Zo is het bedrijf van plan de Merwede gascentrale in Utrecht en tien gasgestookte warmtekrachtcentrales vóór 2030 te verduurzamen of te sluiten. De Enecogen warmtekrachtcentrale op de Maasvlakte en de Lage Weide centrale (Utrecht) zullen voor 2035 worden omgebouwd of gesloten. Als alternatief overweegt het bedrijf de inzet van groen gas of waterstof.

Eneco wil dat in 2035 de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten klimaatneutraal zijn. In het One Planet-plan staat onder andere het besluit om gascentrales om te bouwen of te sluiten. Ook wil het bedrijf stoppen met de verkoop van losse gasgestookte CV ketels, uiterlijk per 2025.

Elektrificatie en duurzame warmte

De eerste stap in de verduurzamingsplannen is het uitfaseren van aardgas. Daarnaast zet het energiebedrijf in op grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving, met hernieuwbare stroom uit wind- en zonneparken.

De warmtevraag denkt Eneco te kunnen verduurzamen met innovatie en investeringen in duurzame bronnen zoals geothermie, aqua-thermie, elektrode boilers, warmte-koude opslag, groen gas en groene waterstof.

Scope 3

De reductie van emissies omvat niet alleen Eneco’s eigen activiteiten (scope 1 en 2), maar strekt zich uit tot de energie die wordt geleverd aan klanten (scope 3). Momenteel stoten Eneco en zijn klanten, in alle landen waar het actief is, in totaal 13,9 megaton CO₂ uit. Hiervan wordt circa tien procent door de eigen operationele activiteiten uitgestoten (scope 1 en 2). Het bedrijf verwacht in 2035 nog 0,9 Megaton C02 emissie tijdelijk te moeten compenseren.

Gascentrales

Misschien nog wel het meest ingrijpend in de plannen is de versnelde uitfasering van aardgas in zijn gascentrales. Zo voorziet men voor 2030 verduurzaming of sluiting van de Merwede gascentrale in Utrecht en tien gasgestookte warmtekrachtcentrales. De Enecogen warmtekrachtcentrale op de Maasvlakte en de gascentrale Lage Weide in Utrecht zouden vóór 2035 omgebouwd of gesloten moeten zijn. De alternatieven ziet Eneco voornamelijk in de inzet van groen gas of waterstof.

Hernieuwbaar vermogen

Tegelijkertijd zet Eneco fors in op duurzame energieproductie. Het bedrijf verwacht in 2025 bijna een verdubbeling van hernieuwbare productievermogen tot 3200 megawatt en verdere groei in jaren tot 2035. Ook denkt men ruim 2000 megawatt aan nieuwe warmtebronnen te kunnen benutten, zoals geothermie, aquathermie. Maar ook investeringen in elektrodeboilers, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte vallen onder de warmteambities.

Validatie

Eneco liet zijn verduurzamingsplannen toetsen door Boston Consulting Group (BCG). Die concludeerde dat een CO2-reductie van 65 tot 75 procent in 2035  gestoeld is op redelijke aannames met betrekking tot overheidsbeleid en marktdynamiek. Door aanvullend overheidsbeleid en aanvullende acties van Eneco zelf kan Eneco zijn emissies met 100% reduceren.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl