HomeTransitieWind- en zonne-energieEnergiehaven IJmond stap dichterbij
lhyfe

Energiehaven IJmond stap dichterbij

Het project Energiehaven IJmond gaat een volgende fase in. Het consortium dat de haven voor de bouw van windparken op zee ontwikkelt tekent deze week een Convenant met het Rijk en Tata Steel om de ontwerpfase te starten.

Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland werken gezamenlijk aan de realisatie van de Energiehaven IJmond. Deze haven is specifiek bedoeld voor de offshore windsector. Voor de bouw van de steeds groter worden de windmolens en schepen, zijn speciale installatiehavens nodig. In Nederland kunnen op dit moment alleen de havens van Groningen en Vlissingen dit grote formaat schepen ontvangen. De capaciteit van die havens is niet groot genoeg om alle geplande Nederlandse windparken te bouwen.

15 tot 20 GW tot 2050

Energiehaven IJmond is een haventerrein van ongeveer 15 hectare speciaal bedoeld voor de aanleg van windparken op zee. Het terrein ligt buiten de sluizen van IJmuiden en in de nabijheid van de nieuw aan te leggen windparken. Het consortium denkt dat de capaciteit van de Energiehaven groot genoeg is om een offshore windcapaciteit te realiseren van 15 tot 20 GW tot 2050.

Ontwerpfase

Met het tekenen van het convenant met Tata Steel en het Rijk kan het consortium de Ontwerpfase starten. Dit jaar zal het consortium preciezer uitwerken hoe het haventerrein en de diepzeekade er uit komen te zien. Ook richten de partijen zich op de details omtrent de bouw van de haven. Tegelijkertijd werkt het Rijk verder aan het ontmantelen van het voormalige baggerdepot dat er nu nog ligt. Als de Ontwerpfase is afgerond en er voldoende financiële middelen zijn, zal het consortium starten met een aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de haven.

Onrendabele top

In 2023 voerde het consortium een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uit voor dit project. Uit deze analyse blijkt dat de maatschappelijke baten van de Energiehaven de maatschappelijke kosten ver overstijgen.

Het project Energiehaven heeft wel te maken met een ‘onrendabele top’. Dat betekent dat de investering in de Energiehaven zichzelf niet terugverdient en dat er extra geld nodig is om het project te realiseren. Omdat de maatschappelijke baten zo hoog zijn en het project cruciaal is voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen, is het consortium in gesprek met Europa en het Rijk over een financiële bijdrage. Medio 2023 is er al een Europese subsidie toegekend voor de Ontwerpfase. In 2024 onderzoeken het Consortium en het Rijk de mogelijkheden voor het afdekken van de onrendabele top.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl