HomeArchiefEnergietransitie en onderhoud bieden kansen voor Den Helder

Energietransitie en onderhoud bieden kansen voor Den Helder

Onderzoek door TNO voor de Port of Den Helder met acht stakeholders toont veel kansen voor Den Helder. Dit komt door groei van offshore wind op de Noordzee. Voor het onderzoek gebruikte TNO modellen voor operations & maintenance (O&M) van windparken die in eerdere projecten zijn ontwikkeld. Hierin is alles vastgelegd dat voor onderhoud van de windturbines en windpark infrastructuur van belang is.

De landelijke trend is dat de olie- en gaswinning geleidelijk zal afnemen. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van offshore windenergie parken sterk zal toenemen. In 2030 zal het geïnstalleerd vermogen op het Nederlandse deel van de Noordzee al 11,5 gigawatt zijn en tot 2050 komt daar nog eens ~ 2 GW per jaar bij. In de komende tien jaar komen er drie grote windparken in het noordwestelijke deel van de Noordzee bij: Hollandse Kust west, IJmuiden Ver en Ten Noorden van de Waddeneilanden.

In het TNO-rapport over de kansen voor Den HelderInnovations for Port of Den Helder; Infrastructure following Offshore wind developments’ worden de geografische ligging van de haven, de goede infrastructuur en de nabijheid van een vliegveld genoemd als belangrijke elementen die Den Helder tot een ideale locatie maken voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Den Helder kan hierdoor een prachtige rol spelen in de ontwikkeling van de geplande windparken. Maar ook in de overige landen die in het zuidelijke deel van de Noordzee windparken ontwikkelen.

Onderhoud optimaliseren

Locatie van toekomstige windparken en hun afstand tot de haven van Den Helder zijn van belang. Op basis van een aantal O&M strategieën zijn simulaties uitgevoerd. Daarin variëren weersomstandigheden, windkracht en windrichting, golven, stroming om de optimale O&M strategie te bepalen. Op basis van die analyse is bepaald welke O&M strategie  het best is en hoeveel haven capaciteit, technici en support activiteit er voor nodig zijn.

Kansen Den Helder door vliegveld

Via Den Helder Airport kan onderhoudspersoneel snel naar windparken komen, ook onder weerscondities die met schepen niet mogelijk zijn. De activiteiten in de Port of Den Helder kunnen substantieel toenemen daar de windenergie activiteiten sneller opstarten dan dat de olie & gas activiteiten zullen afnemen. In het rapport is een schatting gemaakt van de toename van de te verwachten werkgelegenheid en de voorbereidingen die moeten worden gedaan voor faciliteiten die nodig zijn voor de verdere ontwikkelingen op zee. Uitbreiding van de infrastructuur is essentieel om goed en tijdig voorbereid te zijn en de sterke positie te behouden en versterken.

Voorbereid op waterstofproductie

De offshore windparken kunnen na 2030 tijdelijk meer energie produceren dan het Nederlands electriciteitsnetwerk nodig heeft. TNO heeft daarom ook onderzocht of de Port of Den Helder in de oplossing daarvan een rol kan spelen. Bijvoorbeeld door de productie van groene waterstof. Dit wordt geproduceerd door elektrolyse van water met de elektriciteit opgewekt door de offshore windparken. Ook hier heeft Den Helder goede uitgangspositie, gezien de aanwezige infrastructuur. Drie belangrijke gaspijpleidingen voor het transport van, nu nog, aardgas vanaf de Noordzee zijn aanwezig.

Deze pijpleidingen kunnen, met aanpassingen, ook worden gebruikt voor transport van waterstof. Daarnaast wordt de haalbaarheid onderzocht om een fabriek te bouwen voor de productie van blauwe waterstof uit aardgas, waarbij de CO2 wordt afgevangen en via dezelfde leidingen terug gepompt naar lege gasvelden.

Om actief deel te nemen aan de energietransitie heeft Den Helder de ambitie om een waterstoftank systeem aan te leggen in de haven. Schepen die de haven van Den Helder aandoen tanken daar waterstof in plaats van bunkerolie. Zowel de Nederlandse Kustwacht als de Koninklijke Marinewillen voor een deel van hun vloot waterstof als brandstof gaan gebruiken.

 

Delen:
Author