HomeArchiefEnexis investeert 250 miljoen euro extra

Enexis investeert 250 miljoen euro extra

Enexis Netbeheer investeert 250 miljoen euro extra in haar energienet. De netbeheerder verwacht de komende jaren flinke hoeveelheden duurzame energie uit zon en wind aan te sluiten op haar netwerk. Tot 2021 gaat het om bijna 2200 megawatt. Dat is voldoende om een kleine miljoen huishoudens te voorzien van duurzame energie. In de jaren daarna verwacht de DSO nog eens ruim 3300 megawatt aan te kunnen sluiten.

In een aantal regio’s leidde de toename van zonne-energie ertoe dat de capaciteit van het net binnen twee jaar tijd net zo snel moet groeien als in de dertig jaar daarvoor. Dit geeft aan hoe groot de uitdaging is en waarom het soms niet lukt om snel nieuwe parken aan te sluiten. De doorlooptijd van netverzwaringen is immers enkele jaren.

Regionale verschillen

Omdat de netbeheerder niet oneindig kan verzwaren en niet onbeperkt kabels kan blijven leggen, zijn nieuwe, innovatieve oplossingen nodig. Ook is regie vanuit overheden in de Regionale Energie Strategieën van groot belang. Uit de cijfers van Enexis blijkt dat er regionaal verschillen zijn die vragen om een regionale aanpak.

Versnellen

Onlangs kreeg Liander, DSO van een ander verzorgingsgebied, een boete omdat het bedrijf te laat was met een aansluiting. De Nederlandse netbeheerders kunnen de verplichte aansluitingstijd van achttien weken nauwelijks bijbenen en moeten behoorlijk investeren om woningen en zonneparken aan te sluiten.

Enexis inventariseerde per regio waar de knelpunten liggen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl