HomeTransitieEssent start proefproject waterstof in steenfabriek

Essent start proefproject waterstof in steenfabriek

Steenfabriek Rodruza, energiebedrijf Essent, waterstofspecialist HyMove en branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) zijn onlangs gestart met een proefproject om waterstof toe te passen in de energievoorziening van de steenfabriek in Rossum. De partijen sloten hiertoe recentelijk een samenwerkingsovereenkomst.

Een gemiddelde steenfabriek verbruikt jaarlijks ongeveer zes miljoen kubieke meter aardgas. Omgerekend zou dit voor Rodruza 32.000 kilo waterstof per week betekenen. In het proefproject onderzoeken de partijen de haalbaarheid en betrouwbaarheid van een leverketen voor deze hoeveelheid waterstof.

Elektrolyser

Essent laat hiertoe een elektrolyser bouwen op een locatie nabij Ochten aan de Waal. Op termijn zullen ook andere, verder weg gelegen productielocaties voor waterstof, bijvoorbeeld Marokko en Zuid Spanje, in de Supply Chain kunnen worden opgenomen. HyMove ontwikkelde een technologie om het geproduceerde waterstof aan een organische olie te binden. Hierdoor is het gemakkelijker om het waterstof te transporteren.

LOHC

Het geproduceerde waterstof wordt op de productielocatie aan de Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) gebonden. Op de plaats van bestemming wordt het er weer aan onttrokken. De olie gaat vervolgens terug naar de waterstofproducent, waar de cyclus opnieuw kan beginnen. Het opslaan van waterstof in LOHC heeft structureel betere mogelijkheden voor transport en opslag dan in gasvorm. Ook de veiligheid, kosten, gebruiksgemak en Technology Readiness Level (TRL-niveau) van de toe te passen technieken zijn van belang bij deze ontwikkelingen en markttoepassingen.

Operationeel proefproject

Kern van het proefproject is de toepassing van de hele keten op grotere schaal en de rol in de waardeketen zichtbaar te maken. De partijen maken gebruik van bestaande technieken en bestaande transportmiddelen, om inzichtelijk te krijgen wat nodig is om groene waterstof met voldoende leveringszekerheid en voor economisch haalbare kostprijs te leveren. Voor een toekomstig vervolg op het demo project, waarbij grootschalig waterstof in deze drager wordt geïmporteerd, worden met mogelijke partners verkennende gesprekken gevoerd.  Het proefproject start eind 2022 en duurt 3 jaar.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl