HomeGrondstoffenCirculaire grondstoffenEU-bijdrage voor Limburgs waterstofproject RWE
FUREC project RWE

EU-bijdrage voor Limburgs waterstofproject RWE

Het Innovatiefonds van de Europese Unie kent 108 miljoen euro toe aan het project FUREC van RWE om afval om te zetten in waterstof. Het doel van FUREC is om twee installaties in Limburg te bouwen die vast huishoudelijk restafval verwerken. Met de toekenning van de subsidie komt de definitieve investeringsbeslissing dichterbij. RWE verwacht die in 2024 te maken.  

De financiering door het Innovatiefonds van de EU is volgens RWE een cruciale mijlpaal voor de voortgang van het FUREC-project, dat een totale investering van 600 miljoen euro vereist. RWE is nu bezig met het aanvragen van de nodige vergunningen en toestemmingen. Daarnaast sluit het bedrijf nu contracten met leveranciers voor de installaties, potentiële afnemers van waterstof en CO₂ en bedrijven die afval in geschikte hoeveelheden en kwaliteit leveren.

Brandstofpellets

FUREC staat voor ‘Fuse Reuse Recycle’ (vloeibaar maken, hergebruiken, recyclen). Als onderdeel van het FUREC-project is RWE van plan een voorbehandelingsinstallatie te bouwen in Zevenellen (Limburg). Hier zet het niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval om  in vaste teruggewonnen brandstofpellets. De installatie zal ongeveer 700.000 ton huishoudelijk afval per jaar verwerken. Hiervan is ongeveer 50% van biogene oorsprong (bijvoorbeeld textiel, papier). Dit komt overeen met de hoeveelheid vast stedelijk afval (VSA) die jaarlijks door ongeveer twee miljoen mensen wordt geproduceerd.

Chemelot

De grondstofpellets uit de voorbehandelingsinstallatieworden omgezet in waterstof in een tweede RWE-fabriek. Deze zal het bedrijf bouwen op het industrieterrein Chemelot in Limburg. De fabriek zal naar verwachting 54.000 ton waterstof per jaar produceren. De bij de waterstofproductie vrijkomende CO₂ wordt afgevangen en kan worden opgeslagen of eventueel in de toekomst door de industrie als grondstof worden gebruikt. RWE zal de waterstof ofwel lokaal op het industrieterrein van Chemelot afzetten of transporteren naar industriële bedrijven in Rotterdam en het Ruhrgebied. FUREC bereidt de nodige netaansluitingen voor op de waterstof- en CO₂-infrastructuur.

Emissiehandelssysteem

FUREC ontvangt financiering uit het EU-innovatiefonds, dat voor 100% wordt gefinancierd door het EU-emissiehandelssysteem (ETS). Het fonds zal naar verwachting ongeveer 38 miljard euro steun verlenen voor de commerciële demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën in de periode 2020-2030.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl