Dik Schipper is voormalig production leader van Dow Benelux en Plant Manager of the Year 2010

Nieuws en Publicaties van Dik Schipper