HomeArchiefEZK onderzoekt inzet gasnet voor waterstoftransport

EZK onderzoekt inzet gasnet voor waterstoftransport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat samen met Gasunie en TenneT onderzoeken onder welke voorwaarden een deel van het bestaande gasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Dit onderzoek, genaamd HyWay 27, moet de benodigde informatie opleveren, zodat tijdig kan worden besloten over de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof. Het eindrapport is naar verwachting eind 2020 gereed.

Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor CO2-vrije waterstof bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De opschaling van waterstof draagt namelijk niet alleen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar biedt ook kansen om het Nederlands verdienvermogen structureel te versterken, zoals is toegelicht in de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn. Nederland kan dankzij haar gunstige ligging, de internationale havens en de aanwezige gasnetten en opslagcapaciteit ook in de toekomst een hubfunctie vervullen voor energie.

HyWay 27

Met de recent gepubliceerde kabinetsvisie waterstof heeft het kabinet een ambitieuze beleidsagenda gepresenteerd om de ontwikkeling van een duurzame waterstofketen tot stand te brengen. Vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit is een belangrijk uitgangspunt dat de bestaande aardgasinfrastructuur waar mogelijk (gefaseerd) wordt hergebruikt voor het transport van waterstof. Met het onderzoek HyWay 27 brengen netbeheerders Gasunie en TenneT samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in kaart hoe en onder welke voorwaarden het bestaande gasnet in de toekomst kan worden benut voor het transport van waterstof.

Europese waterstofmarkt

De waterstofmarkt is bij uitstek internationaal. Het is daarom belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de vraag en het aanbod op de Noordwest-Europese waterstofmarkt. Havenbedrijf Rotterdam zal het potentiƫle importaanbod (uit overzeese gebieden) in kaart brengen, waarbij ook een de mogelijkheid van aansluiting van de waterstof hoofdinfrastructuur op grensoverschrijdende pijpleidingen in buurlanden als Duitsland en Belgiƫ wordt onderzocht. Gedurende het onderzoek worden verschillende belanghebbenden betrokken om de bevindingen te toetsen. Het eindrapport is naar verwachting eind 2020 gereed.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl