HomeArchiefFieldlab Industrial Electrification bijna geopend

Fieldlab Industrial Electrification bijna geopend

Om samen te kunnen werken aan elektrificatie-technologieën wordt volgende maand het Fieldlab Industrial Electrification geopend.

Port of Rotterdam, InnovationQuarter, TNO, Deltalinqs en FME de krachten gebundeld binnen het Fieldlab Industrial Electrification, dat op 10 februari wordt gelanceerd. Op deze manier willen de partijen helpen fossiel gedreven processen te vervangen door elektrisch aangedreven processen.

Het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk is een grootverbruiker van energie en veroorzaakt bijna twintig van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zijn drastische maatregelen nodig zoals CO2-reductie in de industrie, verbetering en efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen. Het toepassen van elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is daarbij een belangrijke optie.

Open innovatielocatie

Om elektrificatie-technologieën verder te brengen, dient het op grote schaal en in de gewenste toepassing getest te worden. Alleen dan willen investeerders en eindgebruikers investeren in ontwikkeling, demonstratie of implementatie. Het fieldlab moet daarbij helpen. Het is een open innovatielocatie waar Power-2-X technologieën op grote schaal kunnen worden doorontwikkeld en getest met regionale industriepartners.

Demonstratie

Het fieldlab Industrial Electrification bestaat uit twee onderdelen. In de ‘Fieldlab Hub’ wordt gewerkt aan het testen en opschalen van nieuwe technologieën in de aanwezige waardeketen. Daarnaast is er speciale aandacht voor samenwerking met mogelijke waardeketenpartners en ruimte voor het realiseren van businesscases.
Het tweede onderdeel van het Fieldlab bestaat uit demonstratiesites op locatie bij bedrijven waar de nieuwe technieken in de praktijk worden toegepast.

Delen:
Author