HomeArchiefFieldlab SAMEN link tussen technische en sociale innovatie

Fieldlab SAMEN link tussen technische en sociale innovatie

Smart Industry staat bij veel ondernemers in de maak- en procesindustrie op de strategische agenda. Uit onderzoek is echter gebleken dat het merendeel het lastig vindt de impact van deze bedrijfseconomische vernieuwing te doorgronden, laat staan dat daadwerkelijke vernieuwing met succes wordt doorgevoerd. Fieldlab SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovaties.

Op 16 september is het nieuwste World Class Maintenance-project SAMEN (Smart Maintenance Enabled Business) officieel van start gegaan met de verstrekking van OPZuid subsidiegoedkeuring. SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Waar technische innovatie meer gaat over nieuwe kenniscreatie, gaat sociale innovatie over het herkennen, verwerven, integreren en toepassen van deze nieuwe kennis. Onmisbaar voor het slagen van innovaties.

Uitdaging

Stichting World Class Maintenance is vanuit het landelijke Smart Industry platform aangewezen als het Nederlandse aanspreekpunt voor Smart Maintenance. WCM heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verschillende technologie gedreven projecten. De volgende uitdaging waar WCM zich mee bezig gaat houden, gaat over het (commerciële) organisatievraagstuk. Bedrijven blijken onafhankelijk basismateriaal te missen voor een goed vertrekpunt bij de invoering van Smart Maintenance.

Doelstelling SAMEN

Fieldlab SAMEN draait om het versterken van het innovatiesysteem Smart Maintenance vanuit de overtuiging dat 100 procent voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie alleen tot stand zal komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen. Een breed consortium, bestaande uit OEM’ers, asset owners, service providers en kennisinstellingen, werkt vanuit een community of practice samen aan de ontwikkeling, validatie en lancering van kennisproducten die na afloop van het project verspreid kunnen worden onder het (Zuid-)Nederlandse bedrijfsleven, zowel MKB als de industrie. Het project is daarom opgezet langs drie inhoudelijke werkpakketten:

  • ontwikkelen van kennisproducten via een community of practice;
  • valideren van kennisproducten via een 5-tal pilots;
  • borgen van kennisproducten en best practices via een op te zetten WCM-loket.

Verspreiding

Het beoogde resultaat aan het eind van de projectperiode is een loket waar asset owners, asset providers en serviceproviders praktijkgerichte kennis en ervaring kunnen verkrijgen in het ontwikkelen van nieuwe verdien- en organisatiemodellen die nodig zijn om Smart Maintenance in proces- en maakindustrie daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Hierbij draait het om operationaliseren, opschalen en vercommercialiseren.
Het loket zal beschikken over een toolkit met producten zoals whitepapers, roadmaps, blueprints, assessments en ontwikkelingsmodules die door de verschillende doelgroepen afgenomen kunnen worden. Deze toolkit biedt hiermee concrete handvatten voor bedrijven die willen starten met de toepassing van Smart Maintenance.

Fieldlab SAMEN is een initiatief van het consortium bestaande uit World Class Maintenance, Sitech Services, Tata Steel, Stork, SPIE, ABB, Lan Handling Technologies, OCE, WEMO Nederland, Fokker Services, Cargill, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), KPN, PDM en Perfact en met support van Aeronamic Services, IBM Nederland, Thales Nederland en Vanderlande.

Delen:
Author