nieuws

Finalisten Northern Enlightenmentz bekend

Publicatie

29 aug 2018

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

eemsdeltavisie, Northern Enlightenmentz

Welke innovatie uit het noorden kan de groene industriële revolutie veroorzaken? Tijdens de Northern Enlightenmentz verkiezing gaan we op zoek naar hoopgevende innovaties. Dit jaar strijden Enerpy, Groningen Seaports/Pipelife en Stercore om de titel. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl.

Met de verkiezing willen we de noordelijke provincies van Nederland inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties en willen we de bedrijven die meedoen een duwtje in de rug geven.

Radiolyse

Ook dit jaar hebben we weer drie mooie innovaties die meedoen aan de verkiezing. De eerste is Enerpy, een bedrijf dat zich richt op het herwinnen van grondstoffen en energie uit problematisch organisch afval. Denk daarbij aan biomassa, plastics, huishoudelijk afval, bedrijfsafval en oude autobanden. Eigenlijk alles waar een koolstof in zit, kan Enerpy met een gepatenteerde technologie omzetten in carbon, olie en gas.

Het proces van Enerpy lijkt op pyrolyse, maar zelf noemen ze het liever radiolyse. Voor het thermische kraakproces maakt het bedrijf namelijk gebruik van straling (microgolven). Middels de radiation wordt het afval verhit en worden de molecuulketens gebroken. In gasvorm verlaten deze moleculen de reactor om vervolgens onder speciale condities in condensors te worden getransformeerd naar oliën en eventueel water. Een deel van het gas blijft in gasvorm. In de reactor komt na het proces de vaste grondstof carbon vrij. Het proces is energiezuiniger dan pyrolyse.

Om het organisch afval om te zetten in hernieuwde grondstoffen is energie nodig in de vorm van hitte. Deze hittebron kan worden gevormd door de verbranding van een brandstof als houtsnippers, gas of carbon. De restwarmte kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en warm water. Alle energie wordt op deze wijze optimaal benut. Enerpy heeft een demoplant in Delfzijl. Het bedrijf heeft als doel om een installatie op industriële schaal te realiseren in de verwerking van een specifieke en problematische afvalstroom. > lees meer over deze finalist

Kunststof waterstofnet

De tweede finalist is Groningen Seaports samen met producent van kunststof buizen Pipelife. Zij willen een infrastructuur voor het transport van groene waterstof aanleggen in Delfzijl en de Eemshaven. In eerste instantie wordt vier kilometer aan infrastructuur aangelegd. Het doel is om binnen een jaar tijd de leiding te realiseren. Vernieuwend daarbij is het gebruik van kunststofleidingen, die de kosten significant kunnen verlagen zowel voor de aanschaf en aanleg.

Groningen Seaports en Pipelife hebben twee nieuwe kunststof buistypes ontwikkeld. Een eenvoudige van PE voor lage druk en een met aramide versterkte pijpleiding voor de hoge druk. Zelfs de homedruk-variant, die meer dan zestien bar aan kan, wordt straks geleverd op haspels van ongeveer drie diameter en is zodoende eenvoudig uit te rollen. Bovendien vergen ze veel minder onderhoud en zijn ze niet corrosiegevoelig. De aan te leggen infrastructuur gaat waterstof gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken transporteren naar met name chemiebedrijven in de regio Groningen. De inzet van groen waterstof is nog duur. Daarom moeten alle zeilen worden bijgezet om verschillende onderdelen in deze toekomstige keten goedkoper te maken.

Voor de plannen in de Eemsdelta gaat Pipeline de gasbuizen leveren en Groningen Seaports zorgt voor de aanleg. Waterstof kan een belangrijke oplossing bieden voor fluctuaties in het groene energieaanbod. Elektriciteit van windmolens kan omgezet in en opgeslagen worden als waterstof. Waterstof kan op haar beurt weer worden omgezet naar grondstof of brandstof voor diverse chemie- en industriële bedrijven. > lees meer over deze finalist

Groen gas uit mest

De derde finalist is het Drentse bedrijf Stercore, dat er in is geslaagd om met een innovatieve technologie duurzame energie en koolstof te produceren uit mest en digestaat. Bijzonder is dat hierbij alle reststoffen worden hergebruikt. Andere producenten van groen gas hebben nog steeds te maken met afvalstoffen, die nog moeten worden verwerkt. De kosten daarvan kunnen zo maar hoger liggen dan de opbrengsten.

Met het systeem dat Stercore heeft ontwikkeld, blijven er alleen producten over. Naast groen gas zijn dat koolstof, CO₂ en warmte. De koolstof is hernieuwbaar met waardevolle mineralen, waarmee het bedrijf hoogwaardige organische meststoffen en andere bodemverbeteraars kan maken. De CO₂ en de restwarmte uit het productieproces kunnen door de tuinbouw worden benut.

Het bedrijf wil een fabriek in Emmen bouwen, naast een industrieterrein. Als deze volledig operationeel is, kan die ongeveer twintig miljoen kubieke meter aan groen gas produceren. Dit gas is direct te gebruiken. De installatie is gekoppeld aan een methanisatie-installatie, die het geproduceerde ruwe gas omzet in gas van Groningse aardgaskwaliteit. De twintig miljoen kubieke meter gas die Stercore in Emmen produceert, is bovendien een netto hoeveelheid. Het benodigde gas voor eigen gebruik is hierin al verrekend. > lees meer over deze finalist

De verkiezing

Tijdens Eemsdeltavisie op 17 oktober strijden de drie finalisten om de titel. De winnaar wordt bepaald door een deskundige jury (verdeelt 60 punten), internetstemmen (20 punten) en de bezoekers van het congres (20 punten). Houd onze websites www.hetnieuweproduceren.nu en www.petrochem.nl in de gaten, voor uitgebreidere artikelen over de drie finalisten en voor het uitbrengen van uw stem op uw favoriet Northern Enlightenment.

In de Industrieagenda voor de Eemsdelta durven de opstellers het aan: in 2050 kan het chemie- en energiecluster nettogebruiker zijn van CO2. Geen reductie, maar herstel! Net als bomen, die zijn niet CO2-neutraal, maar zetten kooldioxide juist om. Het vraagt wel een andere manier van kijken. CO2 is daarbij geen probleem, maar potentiële grondstof. De eerste projecten zijn er. Wat is er op termijn nog meer mogelijk?

Bij Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl onderzoeken we hoe de industrie nog meer kan leren van hoe bossen functioneren: Factory as a Forest. Kijk voor het volledige programma en aanmelden op www.eemsdeltavisie.nl.

Bron: Petrochem 9-2018