nieuws

Finalisten Safe Maintenance Award Benelux bekend

Publicatie

24 mrt 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

onderhoud, veiligheid

12 april wordt bekend wie de Safe Maintenance Award Benelux gaat winnen. Tijd dus om de zes genomineerden voor te stellen. De Safe Maintenance Award Benelux wordt jaarlijks uitgereikt aan de onderhoudsafdeling en de technische dienstverlener uit de Benelux die bewijst onderhoud op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. De verkiezing wordt verzorgd door Stichting Safety at Work en het iMaintain platform. Tijdens een feestelijk diner tijdens de beurs Maintenance NEXT in Rotterdam Ahoy wordt de winnaar bekend gemaakt.

Bilfinger Industrial Services

Wat doen jullie?
‘Bilfinger Industrial Services is een multidisciplinaire contractor voor projecten en onderhoudswerkzaamheden aan industriële assets’, zegt een woordvoerder. ‘Onze dienstverlening richt zich op industriële isolatie, steigerbouw, rope-access, conservering, tracing, asbestverwijdering, vuurbescherming en lawaaibeheersing. HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) is één van de strategische pijlers van Bilfinger. Met ons HSEQ-beleid als leidraad, is een richtlijn opgesteld waarmee op gestructureerde wijze aandacht wordt besteed aan deze onderwerpen.’

Safe Maintenance Award Benelux

Binnen de businessunits spelen de Regio Veiligheids en Kwaliteits Teams (RVKT’s) een belangrijke rol: zij vormen de doorsnede van de organisatie. ‘De RVKT’s stellen een Safety Works!-actieplan op om bij bepaalde onderwerpen, die leven binnen de businessunit, een trede hoger te komen op de HSE-cultuurladder.’

Waar zijn jullie trots op?
‘Met speciaal ontwikkelde veiligheids- en kwaliteitsprogramma’s besteedt Bilfinger voortdurend aandacht aan het veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers en het verder versterken van ons vakmanschap. Er wordt veel aandacht besteed aan de boodschap en de wijze waarop deze gecommuniceerd dient te worden. Ook hebben we, dankzij de zogenaamde Tap-root cause analyse, een goed beeld van de risico’s. Vanuit deze analyses worden de trends zichtbaar waarop de werkwijze en procedures kunnen worden aangepast.’

Wat wil je anderen meegeven?
‘Creëer veiligheidsbewustzijn door verschillende communicatie-
momenten met medewerkers te organiseren. Zo maken we collega’s continu bewust van de risico’s en hun gedrag. Onze principes bestaan uit het aanhoudend verbeteren van de bescherming van veiligheid en gezondheid en het zorgen voor een goede veiligheidscultuur. Maak veiligheid tot een verantwoordelijkheid van iedereen.’

Waarom zouden jullie moeten winnen?
‘Opdrachtgevers en Bilfinger stellen strenge eisen aan de uitvoering van werkzaamheden en het niveau van veiligheidsbewustzijn. Onze resultaten bewijzen onze koers. Regelmatig wordt onze organisatie zowel individueel als collectief onderscheiden door opdrachtgevers. Denk hierbij aan onderscheidingen voor het preventief melden van onveilige situaties of een periode werken zonder een enkel incident. Al deze onderscheidingen delen we met onze organisatie en maken ons trots! Verder is Bilfinger, in samenwerking met verschillende andere partijen, bezig met het opstarten van de RDM Training Plant, die een levensechte oefenomgeving biedt waar industriële trainingen kunnen worden gehouden met de nadruk op het toetsen van inzicht in veiligheid. Het uitdragen van veiligheid gaat bij Bilfinger dus verder dan datgene dat in de basis nodig is.’

Atlas Copco Rental

Wat doet Atlas Copco Rental?
Atlas Rental, onderdeel van multinational Atlas Copco, is genomineerd voor de Safe Maintenance Award Benelux. De Specialty Rental divisie verhuurt specialistisch materiaal aan de zware industrie zoals compressoren, aggregaten en stikstof-
generatoren. Deze worden vooral geleverd tijdens turnarounds of calamiteiten op een site. Atlas Copco Rental zorgt voor de apparatuur, installatie, de logistiek en eventueel ook voor operators.

Safe Maintenance Award Benelux

Waar zijn jullie trots op als het gaat om veiligheid?
Michel Jasica, countrymanager van Atlas Copco Rental Nederland: ‘We zien vaak dat er bij calamiteiten of onderhoudswerkzaamheden makkelijk over de tijdelijke installatie wordt gedacht, terwijl er wel veel veiligheids- en milieuaspecten aanhangen. De focus van een bedrijf ligt dan vooral op het weer opstarten van het bedrijf. De nadruk op veiligheid tijdens een turnaround op een grote raffinaderij is hoog, maar meestal gericht op de eigen onderhoudswerkzaamheden. Wij zijn er trots op dat wij qua veiligheid en regelgeving van tijdelijke installaties heel goed op de hoogte zijn. Veel van onze klanten weten namelijk niet precies welke wetgeving van kracht is. Ik merk dat klanten voor een tijdelijke installatie certificaten opvragen voor componenten. Maar als je die componenten samen gaat voegen dan kan het best zo zijn dat de opbouw van die installatie niet meer conform de wetgeving is en dat er een veiligheidsprobleem ontstaat.’

Wat zou je aan anderen willen meegeven?
Jasica: ‘Ik wil klanten meegeven dat ze moeten nagaan wat de impact is van een tijdelijke installatie. Wij merken vaak dat een tijdelijke installatie wordt neergezet met de nodige risico’s voor de eigen installaties en medewerkers. Ook bij onderhoudswerkzaamheden en stops is het van belang dat tijdelijk materiaal voldoet aan alle wet en regelgeving en de minimale veiligheidseisen.’

Waarom zouden jullie deze award moeten winnen?
Jasica: ‘Atlas Copco Rental Nederland is drievoudig ISO-gecertificeerd en daarnaast VCA petrochemie gecertificeerd wat uniek is op de verhuurmarkt. Het laat zien dat we kwaliteit, milieu, bedrijfsgezondheid en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Met de award willen we onder de aandacht brengen dat het tijdens calamiteiten en onderhoudswerkzaamheden van belang is voor bedrijven en contractors om oog te hebben voor het tijdelijke aspect van een project. Er wordt nu niet echt stil gestaan bij de impact die tijdelijke installaties hebben al dan niet gebruikt door contractors en onderaannemers. De meeste ongevallen met perslucht gebeuren bijvoorbeeld met apparatuur die er tijdelijk staat. Op het gebied van veiligheid valt hier nog heel wat te winnen.’

Storm Industriediensten

Wat doen jullie?
‘Storm Industriediensten verzorgt industriële reiniging, klein technisch onderhoud en operationele assistentie en richt zich daarmee op efficiency en kostenbesparing’, vertelt de woordvoerder van het bedrijf. ‘We zijn werkzaam in verschillende marktsegmenten zoals de (petro)chemie, staalindustrie en de op- en overslagsector. De projecten die Storm Industriediensten doet voor haar klanten, worden uitgevoerd op basis van een VGM plan dat in samenwerking met de klant wordt opgesteld. Al het personeel is VCA opgeleid en het bedrijf is VCA** gecertificeerd. Jaarlijks wordt een Health Safety and Environment (HSE) jaarplan opgesteld in overleg met de verschillende afdelingen.’

Safe Maintenance Award Benelux

Waar zijn jullie trots op?
‘Veilig werken is al vele jaren ingebakken in de cultuur van ons familiebedrijf. Om de HSE-maatregelen door te kunnen voeren in het hele bedrijf hanteren we korte communicatielijnen en houden we on-the-job-trainingen. Op de werkvloer hebben de voormannen een voorbeeldrol. Zij observeren en stimuleren veilig gedrag en dit wordt overgenomen door alle medewerkers. Dit heeft onlangs geresulteerd in het behalen van 5.000 dagen LTI-free werken bij één van de grootste petrochemische bedrijven.’
‘Aanvullend gebruiken we het in eigen beheer ontwikkelde e-learning systeem ‘Tagpoint’, waarvan het hoofddoel is om ‘Safety top-of-mind’ te houden. Tagpoint is een veiligheidsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens VCA** en ISO 9001.’

Wat wil je anderen meegeven?
‘Dat communicatie over veiligheid en over HSE ontzettend belangrijk is. Intern moet er zowel top-down als bottom-up over gesproken worden. Maar ook de communicatie over veiligheid met externe partijen zoals onze klanten is belangrijk. We zijn betrokken in diverse overlegstructuren met klanten zodat consequenties van veranderende wet- en regelgeving direct binnen de organisatie kan worden geïmplementeerd.
Verder hebben we al bij verschillende klanten onze ‘less-is-more’ aanpak onder de aandacht gebracht. Hierbij ligt de focus op training-on-the-job in plaats van een overkill aan veiligheidsinformatie en safety-meetings. Het standpunt ‘verras de klant’ geldt zeker ook voor veiligheid. Door onze, soms niet standaard benadering, laten wij zien dat je ook op veiligheidsgebied klanten kunt verrassen.’

Waarom zouden jullie moeten winnen?
‘Onze aanpak, waarbij consequent aandacht wordt besteed aan veilig werken, gaat in op kennis, maar vooral ook op bewustwording en een gedragsverandering. Op die manier is het een way-of-life geworden van onze medewerkers waarmee we, zoals eerder gemeld, al ruim 5.000 dagen LTI-free gewerkt hebben bij een van de grootste petrochemische bedrijven. Uiteraard hebben we dat samen met de klant gevierd. We zouden graag opnieuw een feestje vieren.’

Shell

Wat doet uw afdeling bij Shell?
‘Met zo’n zes à zevenhonderd Shell- en contractorcollega’s zorgen wij gezamenlijk voor het dagelijks onderhoud van de assets van Shell Moerdijk’, zegt Marcel de Vreede (maintenance manager Shell Moerdijk).

Waar zijn jullie trots op als het om veiligheid gaat?
De Vreede: ‘Sinds de introductie van het Contractor Shell Board (CSB) zien wij een duidelijke verbetering van onze veiligheidsperformance op het gebied van persoonlijke veiligheid en procesveiligheid.’

Safe Maintenance Award Benelux

‘Het CSB kent een onconventionele organisatiestructuur waarin Shell- en contractorcollega’s in clusters nauw samenwerken. In deze clusters worden alle aannemers uit verschillende disciplines vertegenwoordigd. Het sleutelwoord van het CSB is gelijkwaardigheid. Dit betekent dat we naar elkaar luisteren en dat we elkaars expertise volledig accepteren. We bespreken alles met elkaar en staan voor een open meldcultuur. Het is niet Shell die als opdrachtgever bepaalt wat en hoe iets moet gebeuren. Aannemers komen net zo goed met verbeterinitiatieven en oplossingen. Dit alles met slechts één doel: gezamenlijk willen wij de veiligheid op Shell Moerdijk verder verbeteren.’

Wat zouden jullie aan andere bedrijven willen meegeven?
‘Maak net als wij doen in het CSB gebruik van elkaars expertise, luister en wees open en eerlijk naar elkaar’, zegt De Vreede. ‘Alleen dan kan je écht leren en verbeteren. Het heeft ons heel veel opgeleverd.’
Waarom zou Shell deze award moeten winnen?
De Vreede: ‘Winnen staat hier voor mij niet voorop. De échte winst zou zijn wanneer het CSB-concept andere bedrijven zou kunnen inspireren om ook hun veiligheidsprestaties verder te verbeteren. Als we dan toch mogen winnen, winnen we met elkaar!’

BAM Bouw en Techniek – Industrie

Wat doen jullie?
BAM Bouw en Techniek is een onderdeel van BAM Groep die zich richt op woning- en utiliteitsbouw projecten. Het bedrijf BAM Bouw en Techniek – Industrie houdt zich bezig met onderhoud en projecten in de segmenten industrie en hightech/pharma.
‘Veiligheid is geïntegreerd in alles dat we doen’, aldus een woordvoerder. ‘Vanuit ons motto ‘iedereen elke dag veilig naar huis’ is veiligheid integraal opgenomen in alle processen. Wij geloven dat werken aan veiligheid een positieve impact heeft op het succes van ons hele bedrijf. Sterker nog, zonder veiligheid hebben we geen duurzaam operationeel succes.’

Safe Maintenance Award Benelux

Waar ben je trots op?
‘Openheid in relatie met gelijkwaardigheid is bij BAM Bouw en Techniek – Industrie een belangrijke basis om van elkaar te leren en op die manier een veilige werkomgeving te creëren. We kijken tegen niemand op, we kijken op niemand neer. We geloven niet in de top-down benadering. We denken dat bottom-up ons veel meer brengt. Elk incident en bijna incident wordt vastgelegd, onderzocht, er wordt lering uit getrokken en de resultaten worden gedeeld met klanten en medewerkers. Openheid brengt ons dichter naar ons ultieme doel: geen incidenten!’

Wat wil je anderen meegeven?
‘Wij zijn er van overtuigd dat het succes van de business hand in hand gaat met het succes op het gebied van HSEQ. Wij geloven dat betere resultaten worden behaald met een positieve benadering, waarin iedereen gelijkwaardig is. Om de veiligheid verder te verbeteren is een programma opgestart waar medewerkers diagonaal door het bedrijf heen aan meewerken;
‘Specialisten naar de Top’. Op alle niveaus, vanuit verschillende afdelingen, wordt meegedacht en dat geeft een enorme betrokkenheid en energie. Er komen waardevolle ideeën naar boven.’

Waarom zouden jullie moeten winnen?
‘Omdat we onze ambities op het gebied van veiligheid niet alleen intern maar ook extern in praktijk brengen. Zo werken we nauw samen met organisaties die zich hard maken voor de veiligheid binnen de gehele branche – zoals de VOMI – en met universiteiten die beschikken over wetenschappelijke kennis over veiligheid en aspecten die hiermee te maken hebben. Tot slot zien we dat we met BAM Bouw en Techniek – Industrie een voorbeeldfunctie hebben binnen het bouwbedrijf BAM en we hopen dat het winnen van deze prijs er aan bijdraagt dat we een voorbeeld kunnen zijn voor de hele bouwsector.’

Actemium

Wat doet Actemium?

Actemium houdt zich bezig met advies, studie, realisatie en ondersteuning van industriële processen. De organisatie is vooral actief in elektriciteit, instrumentatie, automatisering, clean-piping, constructies, inclusief montage en onderhoud. ‘We beschikken over verschillende gespecialiseerde teams met diepgaande kennis en know-how in verschillende marktsegmenten: beverages, dairy, chemicals, oil & gas, food and feed en life sciences, energy’, legt Daniel Knops, SHE-manager uit.

Waar zijn jullie trots op?

‘Veiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van onze activiteiten en komt in praktisch alle operationele onderdelen aan bod’, zegt Knops. ‘Veilig werken begint met de afdelingsverantwoordelijken die het veiligheidsaspect even belangrijk vinden als onderdeel van de goede resultaten van hun afdeling. De verantwoordelijken hebben een rol als voorbeeld, voortrekker en als facilitator. Zij trachten een positieve, constructieve sfeer te houden binnen hun groep, waar iedereen met opmerkingen of goede ideeën terecht kan. De leden van de hiërarchische lijn nemen – elk op hun niactemiumveau – hun deel van het veiligheidsgebeuren op in hun dagelijkse taken op het vlak van calculatie, taakanalyse, voorbereiding, bestelling, instructies, coaching, begeleiding et cetera.’
De werknemers zelf zijn zich volgens Knops goed bewust dat zij in de frontlinie staan. ‘Als er een incident gebeurt, zijn zij in de eerste plaats een mogelijk slachtoffer. Met de invoering van een time-out boekje voor melding van gevaarlijke situaties hebben zij een duidelijke tool in handen waarmee zij toestanden of handelingen kenbaar kunnen maken die hun veiligheid in gevaar kunnen brengen. Deze meldingen leiden tot een directe actie om op z’n minst de gevaarlijke handeling te stoppen of de gevaarlijke situatie af te schermen van volgende potentiële slachtoffers. In de beste gevallen wordt de situatie helemaal veilig gesteld. Indien het niet lukt, kunnen zij zich altijd wenden tot hun verantwoordelijke om te bespreken hoe de toestand veilig kan worden gesteld. We hebben zo bij hen een stopreflex aangeleerd. De medewerkers weten zich gesteund door deze tool.’

Waarom zouden jullie deze award moeten winnen?

Knops: ‘Het winnen van deze award zou voor onze organisatie een terechte beloning zijn voor de voortdurende inspanning die iedereen levert om ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige werksituatie kan werken.’

 

Auteurs: Dagmar Aarts / Laura van der Linde

Bron: iMaintain 3-2017

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

Sloop en sanering Aluchemie kan beginnen