HomeInfrastructuurFluxys en Advario ontwikkelen ammoniakterminal in Antwerpen

Fluxys en Advario ontwikkelen ammoniakterminal in Antwerpen

Fluxys en Advario willen een invoerterminal voor groene ammoniak bouwen in het Antwerpse havengebied. De twee bedrijven onderzoeken op dit moment de haalbaarheid van een terminal met open toegang en mikken op 2027 om de terminal operationeel te hebben.

Fluxys, Advario Stolthaven Antwerp en Advario Gas Terminal hebben contact met grote industriële partijen en energieleveranciers om hun project voor te stellen. De toekomstige terminal moet multimodaal worden, met aansluitingen op trein, vrachtwagen, schip en mogelijk ook ammoniakleidingen die zijn aangesloten op de lokale industrie. Bovendien denken de initiatiefnemers aan een installatie om ammoniak terug om te zetten in waterstof. De terminal zal dan ook worden aangesloten op het waterstofnet van Fluxys om heel Noordwest-Europa te bevoorraden.

Hogere energiedichtheid

Ammoniak invoeren is een efficiënte manier om grote hoeveelheden groene energie en grondstoffen over te brengen van overzeese gebieden. Daar kan de overvloed aan zonne- en windenergie worden gebruikt om waterstof te produceren. En vervolgens kan dit worden gecombineerd met stikstof uit de lucht om er ammoniak van te maken. De opslag en het vervoer van ammoniak in grote volumes is namelijk veel efficiënter en goedkoper, vanwege zijn hogere energiedichtheid.

Het REPowerEU-plan van de EU om te decarboniseren gaat uit van een verbruik van 20 miljoen ton groene waterstof tegen 2030, waarvan één vijfde door invoer van ammoniak. Het plan van Fluxys en Advario staat dan ook niet alleen. Ook in Rotterdam zijn ammoniakterminals in ontwikkeling. Zo maakte Koole Terminals eind augustus bekend samen met Horisont Energi een ammoniakterminal in de Rotterdamse haven te willen bouwen.

Deze dedicated terminal gaat ammoniak uit Noorwegen verwerken. Horisont Energi werkt daar samen met Equinor en Vår Energi aan het Barentsz Blue-project. De drie partijen bouwen er een fabriek die met hernieuwbare energie ammoniak gaat produceren uit aardgas. Meer dan 99 procent van de CO2 uit het productieproces wordt afgevangen en opgeslagen in het offshore Polaris-reservoir onder de zeebodem voor de kust van Finnmark.

Dedicated importterminal

Ook Air Products en Gunvor Petroleum Rotterdam denken aan een dedicated importterminal voor ammoniak in Rotterdam. Eerder investeerde Air Products samen met ACWA Power en NEOM al vijf miljard dollar in een grootschalige faciliteit in Saoedi-Arabië. Deze gaat vanaf 2025 meer dan vier gigawatt hernieuwbare energie, afkomstig van zonne- en windenergie, gebruiken voor de productie van 650 ton waterstof per dag en 1,2 miljoen ton groene ammoniak per jaar. Air Products wordt de exclusieve afnemer van deze groene ammoniak.

Gasunie, HES International en Vopak hebben eveneens plannen om in Rotterdam een importterminal voor groene ammoniak te ontwikkelen. Deze ACE Terminal op de Maasvlakte zou vanaf 2026 operationeel moeten zijn en krijgt een onafhankelijke en open access infrastructuur.

Uitbreiding

OCI heeft al een importterminal voor ammoniak in de haven van Rotterdam en investeert in een uitbreiding daarvan. In een eerste fase gaat de capaciteit van 400 kiloton naar maximaal 1.200 kiloton per jaar. Deze uitbreiding realiseert OCI met relatief goedkope upgrades van de bestaande infrastructuur van OCI. De totale investeringskosten voor deze fase worden geschat op minder dan 20 miljoen dollar. Naar verwachting is deze eerste uitbreiding in 2023 klaar.

Voor de tweede fase heeft OCI een basis engineeringpakket afgerond voor de bouw van een nieuwe ammoniaktank op de terminal. Deze maakt een toename van de overslag tot boven de 3 miljoen ton per jaar mogelijk. Hiervoor moet ook de aanlegsteigerinfrastructuur worden uitgebreid. OCI wil nog dit jaar met de activiteiten voor vergunningverlening beginnen.

Stargate Terminal

En wellicht volgt er binnenkort ook nieuws van Global Energy Storage (GES) over het importeren van ammoniak in Rotterdam. GES heeft een deel van de Stargate Terminal van Gunvor in de Europoort overgenomen. Het bedrijf wil er tankopslag voor producten met een laag koolstofgehalte realiseren, waaronder ammoniak. Het terrein in de Europoort heeft een oppervlakte van ruim twintig hectare braakliggend land waar GES diverse projecten kan ontwikkelen.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl