nieuws

FME: ‘Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet worden geborgd’

Publicatie

20 dec 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

FME, opleiding

In de Tweede Kamer is gesproken over de examencommissies in het mbo en de rol van het bedrijfsleven hierin. De VVD heeft een amendement ingediend waarin de partij vast wil leggen dat examencommissies minimaal één lid moeten hebben uit het regionale bedrijfsleven.

FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) vindt het voorstel van de VVD positief. FME-voorzitter Ineke Dezentjé: ‘Terecht onderstreept de VVD hiermee nogmaals dat de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs geborgd moet worden.’

Naast betrokkenheid tijdens het sluitstuk van opleidingen is betrokkenheid van de technologische industrie tijdens de ontwikkelfase van technische opleidingen van nog groter belang. Onder aanvoering van Smart Industry verandert de sector in hoog tempo, de technologische industrie levert graag haar bijdrage tijdens de ontwikkeling van het curriculum. FME is dan ook verheugd dat Daniël van der Ree (VVD) hier ook aandacht voor heeft gevraagd. Dezentjé: ‘We moeten het onderwijscurriculum met elkaar innoveren om zo studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.’

Bron: FME

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

Sloop en sanering Aluchemie kan beginnen