HomeArchiefFME start Platform Artificial Intelligence

FME start Platform Artificial Intelligence

FME is een Platform Artificial Intelligence (AI) gestart om bedrijven die AI ontwikkelen en toepassen – of dat overwegen te doen – met elkaar te verbinden. Het doel is de bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie te versnellen, én om de technologische industrie een stem te geven in het maatschappelijke debat over de toekomst van AI.

Naar verwachting gaat AI als sleuteltechnologie de wereld net zo ingrijpend veranderen als de industriële revolutie dat in de 18e en 19e eeuw heeft gedaan. De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan razendsnel en het gebruik van AI in het bedrijfsleven groeit sterk. Er worden grote stappen gezet bij de evolutie van lerende algoritmes en het probleemoplossend vermogen van AI en het wordt steeds beter toepasbaar binnen bedrijfsprocessen. Ook ontstaan er verschillende maatschappelijke initiatieven en netwerken rond AI en neemt het Kabinet AI op als belangrijke pijler onder haar nieuwe Digitaliseringsstrategie.

Belangrijk thema

In de vorm van onder andere advanced manufacturing, smart products, servitization en digital factory biedt AI vele kansen voor de technologische industrie als het gaat om de ontwikkeling van producten en om productieprocessen te verbeteren. Daarnaast biedt AI kansen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld met smart cities, binnen de zorg en binnen de agri-foodsector.

Uit het FME Ondernemersonderzoek 2018 blijkt dat het ook een belangrijk thema is onder de FME-leden. 44 procent van de respondenten is al bezig met AI of verwacht dat binnen drie jaar te zijn. Voor machine learning is dat 55 procent. Wel moet een aantal knelpunten aangepakt. Zo heeft Nederland een tekort aan geschoolde werknemers en is een inhaalslag nodig om bij de cutting edge van AI-onderzoek te komen. Om dit te bereiken is samenwerken absolute noodzaak.

Concrete activiteiten

Samen met haar leden wil FME zich inzetten voor bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie. Het opgerichte platform moet bedrijven die met AI bezig zijn – of dat overwegen te doen – met elkaar verbinden. De FME vindt het tijd om een brede AI-agenda op te stellen voor de technologische industrie. Deze agenda identificeert kansen en geeft richting om die te verzilveren. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar concrete activiteiten.

Met onder andere de FME-leden NXP, IBM, ABB, DAF, Tata Steel, KPN, Philips en ASML wordt in de komende periode een agenda opgesteld. Meer weten over het Platform AI en de ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar Jelmer Alberts.

Delen:
Author