Eens in de zoveel jaar is iedere plant toe aan groot onderhoud. Vaak lang van tevoren gepland en voorbereid, zoals de turnaround en splitsing van de chloorfabriek van Nouryon in Rotterdam en het zesjaarlijks groot onderhoud aan naftakraker Olefins 4 van Sabic.

En verder:

Ruud van Doorn gaat met pensioen. Voor de CEO van Bilfinger Industrial Services België/Nederland staat de mens centraal. Op veiligheidsgebied, bij klantgerichtheid, bij kennisdeling, bij strategische keuzes voor de toekomst. ‘Mijn rol bestond uit creëren, faciliteren en verbinden.’

Thema: Robotisering – Robots kunnen ons steeds meer helpen bij gevaarlijke en ingewikkelde taken. Maar zonder mensen lukt het ze niet, want robots passen zich nogal slecht aan in veranderende situaties. Het open innovatiecentrum I-Botics onderzoekt hoe mens en machine goed samen kunnen werken.

iMaintain 10 verschijnt 18 december. Lees alvast online!