De voorbereidingen voor een waterstoftransportleiding in Rotterdam zijn begonnen. Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam hebben de eerste materialen besteld en de komende maanden worden proefsleuven gegraven. Shell is met haar toekomstige waterstoffabriek op de Maasvlakte de eerste klant voor de leiding.

De waterstofleiding tussen Pernis en de Maasvlakte wordt 32 kilometer lang en moet eind 2024, begin 2025 gereed zijn. De leiding wordt onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk dat, inclusief verbindingen naa   r het buitenland, naar verwachting vanaf 2027 operationeel is.

Het aantal waterstofinitiatieven in de Rotterdamse haven groeit. Op de Maasvlakte is ruimte voor een conversiepark ingepland, waar waterstof voor de Rotterdamse haven kan worden geproduceerd. Diverse partijen werken daarnaast plannen uit voor de import van groene waterstof. Via de leiding tussen Maasvlakte en Pernis kan groene waterstof op een veilige en efficiënte manier tussen producenten en gebruikers worden getransporteerd.

Holland Hydrogen I

De eerste klant van de waterstofleiding in het Rotterdamse havengebied wordt het waterstofproject Holland Hydrogen I van Shell. De 200 MW waterstoffabriek gaat met stroom van offshore windpark Hollandse Kust (noord) groene waterstof produceren. De definitieve investeringsbesluiten voor Holland Hydrogen I en die voor de waterstofleiding in de Rotterdamse haven worden naar verwachting later dit jaar genomen.

De bouw van Windpark Maasvlakte 2 is begonnen. Het komende jaar bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat in totaal 22 windturbines op de kop van het Maasvlakte 2 gebied. Daarvan komen tien turbines op de dijk te staan en twaalf turbines op het strand.

Aannemers voor het project zijn Ballast Nedam en Vestas. Zij leggen voor de bouwwerkzaamheden op het strand een acht meter brede bouwweg aan. En op elke plek waar een windmolen op het strand komt, bouwen ze een kraanopstelplaats.

Windpark Maasvlakte 2 gaat vanaf 2023 jaarlijks ruim 400 GWh aan duurzame stroom opwekken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt hiermee geheel voorzien van groene stroom voor alle kantoren, wegen en vaarwegen.