Soliqz heeft bij Plant One een proefinstallatie voor het zuiveren van chemicaliën officieel in gebruik genomen.

In de chemische industrie is het vaak van groot belang om zuivere grondstoffen te gebruiken. Hoe hoger de zuiverheid van de chemicaliën, des te beter de kwaliteit van het eindproduct. Een van de veelvoorkomende technieken om een mengsel van chemicaliën te scheiden is destillatie. De scheiding komt tot stand doordat een van de componenten tot zijn kookpunt wordt gebracht en dan als damp wordt afgevoerd. Scheiding van een mengsel door een component tot onder het vriespunt af te koelen, kristalliseren, is echter veelal energiezuiniger en daarmee goedkoper. Kristallisatie levert bovendien een hogere mate van zuiverheid. Na de kristallisatie moeten de verkregen kristallen nog gescheiden worden van de moederloog.

 

Innovatieve oplossing
En daar heeft Soliqz, een spin-off van TNO, een innovatieve oplossing voor bedacht. De installaties van het bedrijf zuiveren chemicaliën op basis van kristallisatie en de ‘Hydraulic Wash Column’ (HWC). Met deze technologie, ontwikkeld door TNO, worden de laatste onzuiverheden van de chemicaliën middels hydraulische druk verwijderd. Hiermee kunnen chemicaliën tot een zuiverheidsgraad van 99,9 procent worden gebracht. Daarbij wordt minimaal 20 procent en maximaal 90 procent minder energie verbruikt ten opzichte van destillatie.

Een groot voordeel van de HWC-technologie is volgens Soliqs dat het goed schaalbaar is. In PlantOne zullen dus de haalbaarheidsonderzoeken in het laboratorium plaatsvinden, net als de validatietesten in de pilot-opstelling. Daarna kunnen dan de zuiveringsinstallaties op volledige industriële schaal en volledig afgestemd op de behoeften van de klant bij klanten gebouwd en ingezet worden.