Nu door de coronacrisis vliegtuigen aan de grond blijven en auto’s nauwelijks meer rijden, ontstaat er een overschot aan olie. Volgens onderzoeksbureau Rystad Energy ontstaat er vanaf april een onbalans van tien miljoen vaten per dag en neemt de behoefte aan opslag voor olie toe. Het bureau denkt dat er de komende maanden een tekort aan opslagcapaciteit ontstaat.

Rystad Energy schat dat momenteel 76 procent van de wereldwijde olieopslagcapaciteit al vol is. Binnen enkele maanden zouden volgens het bureau de opslagterminals op land vol zijn. Olie kan dan nog op olietankers worden opgeslagen, maar ook die capaciteit is waarschijnlijk niet voldoende. Veel Very Large Crude Carriers (VLCC) zijn al in gebruik. Ook zijn de kosten voor het huren van een VLCC in vergelijking met vorige maand enorm gestegen van ongeveer 20.000 dollar naar tussen de 200.000 en 300.000 dollar.

De onderzoekers van Rystad Energy vinden dat het aanbod van vloeistoffen moet worden verlaagd.

Rijkswaterstaat vervolgt op zaterdag 11 november 2017 de sloop van de oude Botlekbrug. Op 8 oktober was het hefgedeelte ontmanteld en deze keer worden lage brugdelen aan de oostzijde verwijderd. Daarna volgen de vakwerkbruggen en heftorens. Als laatste worden de pijlers en de rest van de brug gesloopt.

Om hinder zo veel mogelijk te beperken wordt de sloop gecombineerd met regulier onderhoud aan de nieuwe brug (sinds 2015 in gebruik). In verband met de sloop- en onderhoudswerkzaamheden is de Oude Maas gestremd voor het scheepvaartverkeer en gelden er afsluitingen voor het wegverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers.

Begin volgend jaar is de sloop zover gevorderd dat de scheepvaart de oostelijke doorvaart van de Nieuwe Botlekbrug kan gebruiken. Schepen van beide kanten kunnen dan de brug tegelijk passeren en hoeven dan niet meer op elkaar te wachten. Dit scheelt ook in de duur van een brugopening voor het wegverkeer.

Kijk op de website van Rijkswaterstaat voor verdere details en actuele informatie over afsluitingen voor wegverkeer. Ook is hier te vinden op welke data de Oude Maas is gestremd voor al het scheepvaartverkeer.