HomeTransitieCCUSFutureCarbonNL: Nederland koploper maken bij hergebruik CO2
Pilot voor efficiënte omzetting CO2 in DME

FutureCarbonNL: Nederland koploper maken bij hergebruik CO2

Het nieuwe consortium FutureCarbonNL wil Nederland wereldleider maken in hergebruiken van CO2 als grondstof. Ondersteund door het Nationaal Groeifonds jaagt het consortium initiatieven aan die CO2 afvangen en hergebruiken als grondstof voor materialen, brandstoffen en bijvoorbeeld voedingsingrediënten. Tijdens EIES22 op Chemelot organiseert TKI Energie en Industrie op 30 november hierover een speciaal event.

Om in 2050 een klimaatneutraal en circulaire economie te hebben, moeten we onze dagelijkse producten met duurzame, niet-fossiele, koolstofbronnen gaan maken. Door mechanische en chemische recycling van kunststoffen komen we een heel eind, zeker in combinatie met land- en bosbouw als bron van duurzame (biogene) koolstof. Maar dat is niet genoeg. Het Groeifondsconsortium FutureCarbonNL onderzoekt daarom een derde mogelijkheid: Carbon Capture and Utilisation (CCU), waarbij de industrie met afgevangen CO2 (of CO) nieuwe materialen, brandstoffen en voedingsmiddelen produceert. FutureCarbonNL onderzoekt de meest zinvolle routes en technologieën voor CCU.

Bouwstenen

FutureCarbonNL is een innovatieprogramma dat de volle breedte omvat, van pril onderzoek tot marktrijpe technologie. Het is een consortium van Nederlandse kennisinstellingen en (chemie)bedrijven, wat een voorstel aan het voorbereiden is voor indiening voor het Nationaal Groeifonds. Hierin worden de meest bruikbare en realistische routes en technologieën om (afgevangen) CO2 en CO om te zetten in bouwstenen voor nieuwe producten.

Ambitie

FutureCarbonNL is een innovatieprogramma dat de volle breedte omvat van onderzoek met zeer lage technology readiness levels (TRLs) tot zeer hoge. Met de ambitie om Nederland wereldleider te maken in dit veld.

Hoe recarboniseren we Nederland?

Tijdens European Industry and Energy 2022 wil TKI Energy & Industry verder ingaan op de mogelijkheden in de industrie. In Nederland denken verschillende industrieclusters al na over de mogelijkheden van CCU. Analyses vormen voldoende voer voor discussie hoe deze clusters daarbij geholpen kunnen worden door  FutureCarbonNL.

Met de titel ‘Hoe recarboniseren we Nederland?’  gaat TKI Energie & Industrie op 30 novemberhierover in gesprek onder meer Ronald Korstanje (DPI en ISPT), Cees Biesheuvel (Dow), Erik Verbrugge (VNCI), Petrus Postma (N-Flux) en Carol Xiao (ISPT).

Schrijf hier in voor EIES22.

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl