HomeArchiefGasnet Stad aan ’t Haringvliet geschikt voor waterstof
Stad aan 't Haringvliet

Gasnet Stad aan ’t Haringvliet geschikt voor waterstof

Stedin en Kiwa onderzochten hoe het gasnet van Stad aan ’t Haringvliet stapsgewijs van aardgas over kan gaan op groene waterstof. Het waterstof dient dan als warmtebron voor zeshonderd huizen. De onderzoekers concluderen dat het bestaande gasnet van Stedin hiervoor geschikt is.

Stad aan ’t Haringvliet ligt op Goeree-Overflakkee, dat door de aanwezigheid van wind- en zonneparken bij uitstek geschikt is voor de productie en toepassing van groene waterstof. Daarnaast bestaat Stad aan ’t Haringvliet uit oude en vrijstaande woningen. Het is heel kostbaar voor bewoners om de woningen maximaal te isoleren om ze geschikt te maken voor lagetemperatuursverwarming. Daarom lijken warmtepompen hier geen geschikt alternatief. De afwezigheid van duurzame warmtebronnen maken het dorp niet aantrekkelijk voor een warmtenet.

Aanpassingen aan het gasnet

Om het dorp helemaal over te laten stappen op waterstof, moeten er technisch drie zaken worden geregeld: de productie, het transport en het thuisgebruik van waterstof. Als netbeheerder gaat Stedin alleen over het transport van waterstof via het bestaande gasnet. Hiervoor moet Stedin het gasnet aanpassen. Dit doet zij door het vijftien kilometer lange gasnet van Stad aan ’t Haringvliet te spoelen met stikstof zodat al het aardgas eruit is. Vervolgens zet Stedin de gasdistrictstations die nu nog op aardgas functioneren om. Een deel van de huishoudens krijgt bovendien een andere gasmeter.

Veranderingen in huis

De overgang naar waterstofgas beperkt zich niet tot aanpassing van het gasnet. Er moet nog een installatie bij Stad aan ‘t Haringvliet komen voor de productie van waterstof. De huidige cv-ketel is alleen bedoeld voor aardgas en moet worden vervangen door een speciale waterstofketel. Die lijkt op de huidige cv-ketel, er zit alleen een andere verbrandingsinstallatie in. Verder moeten de gasleidingen in huis worden gecontroleerd.

Toch is de overstap naar waterstof relatief goedkoop. Er hoeft geen nieuw netwerk te worden aangelegd en bewoners hoeven hun huis ook niet extreem te isoleren. Het ombouwen van een woning kost grofweg een halve dag, een halfuur voor het vervangen van de gasmeter en drie uur voor het vervangen van de cv-ketel. Het hele dorp kan zo in een aantal weken worden omgebouwd.

Energy Island Goeree-Overflakkee

Het plan voor Stad aan ‘t Haringvliet komt voort uit het Convenant Groen Waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee. Hierin onderzoeken verschillende partners de mogelijkheden voor waterstof in Zuid-Holland. Lees hier het rapport van Stedin en Kiwa

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl