HomeArchiefGasunie ontwikkelt warmtetransportnet Zuid-Holland

Gasunie ontwikkelt warmtetransportnet Zuid-Holland

Gasunie is binnenkort ook warmte TSO.  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat meldt dat Gasunie de eerste fase ontwikkelt van een warmtetransportnet door Zuid-Holland. Naar verwachting kan de eerste warmte vanaf 2023 bij de klant wordt geleverd.

Gasunie werkt aan de ontwikkeling van ‘Leiding door het Midden’. Dat is de hoofdinfrastructuur voor warmte vanuit de haven van Rotterdam naar Den Haag. Een aftakking bij Delft levert bovendien warmte aan de glastuinbouw. Daarnaast werken Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam aan de nieuwe Vondelingenplaat-leiding  om de restwarmte vanuit verschillende bedrijven uit de haven te kunnen aanvoeren.

Deze hoofdinfrastructuur voor warmte biedt toegang aan verschillende aanbieders van warmtebronnen en de bedrijven die warmte leveren aan huishoudens. Gasunie is hierbij de voorziene onafhankelijk warmtetransportbeheerder. Eneco nam enige jaren geleden het initiatief tot de ontwikkeling van Leiding door het Midden. Die activiteiten draagt zij nu over aan Gasunie. In de nieuwe constructie concentreert Eneco zich op de levering van warmte aan huishoudens en bedrijven in de Haagse regio. Betrokken partijen verwachten in 2020 een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen.

Actieve betrokkenheid Rijk

Minister Wiebes noemt in een Kamerbrief de ontwikkeling van een regionaal warmtetransportnet in Zuid-Holland verstandig met het oog op de verduurzamingsopgave op de lange termijn. Wiebes kondigt een “actieve betrokkenheid van het Rijk” aan in de realisatie van de hoofdinfrastructuur. De overheid steunt het project nog dit jaar met vijftien miljoen en trekt 75 miljoen euro uit voor de periode 2020-2030.

Ulco Vermeulen, directeur Participations & Business Development Gasunie: ‘Warmtenetten zijn een onmisbare component in de duurzame energiemix van 2050. In Zuid-Holland kan op deze manier op relatief korte termijn CO2-emissie worden gereduceerd. De aanwijzing als onafhankelijk transportnetbeheerder sluit aan bij het publieke belang om met onze infrastructurele kunde en ervaring bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Het past naadloos bij onze ambitie om ons verder te ontwikkelen naar een breed open access energie-infrastructuurbedrijf. Naast aardgas en groen gas richten wij ons ook op het transport van waterstof, lng en CO2. Nu krijgen partijen ook non-discriminatoir toegang tot de levering van warmte.’

Voldoende aanbod

Leiding door het Midden krijgt een capaciteit van 250 megawatt en zal daarmee een deel van de warmtevraag in de regio Westland en de Haagse regio invullen. De haven van Rotterdam heeft ruimschoots voldoende aanbod van restwarmte, ook om een toekomstige groeiende warmtevraag te kunnen faciliteren.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl