HomeArchiefGaswinning Groningen nog steeds een veiligheidsrisico

Gaswinning Groningen nog steeds een veiligheidsrisico

Hoewel extra gaswinning in Groningen wordt gezien als alternatief voor Russisch gas, waarschuwt Staatstoezicht op de mijnen voor teveel optimisme. De gaswinning uit het Groningen-gasveld vormt volgens de toezichthouder nog steeds een veiligheidsrisico. Duizenden al beoordeelde huizen wachten op versterking of op een beoordeling.

In diverse media verscheen het bericht dat Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) 12 miljard kuub per jaar een veilig niveau van Groningse gaswinning vindt. In februari 2018 adviseerde SodM inderdaad de gaswinning uit het Groningen-gasveld zo snel mogelijk af te bouwen naar 12 miljard kuub. Dit was naar aanleiding van de aardbeving met magnitude 3,4 bij Zeerijp. SodM waarschuwde daarbij dat het effect van de productiemaatregelen afhangt van hoe snel men ze kan doorvoeren. En dat het niveau van 12 miljard kuub per jaar niet het eindpunt zal zijn.

Bij doorgaande gaswinning, ook op een dergelijk lager niveau, zullen de aardbevingsrisico’s weer toenemen. Daarnaast ging SodM bij haar inschatting in 2018 ervan uit dat de huizen binnen afzienbare termijn zouden zijn versterkt. Dit is verre van de waarheid. Het grootste deel van de versterkingen moet men nog uitvoeren. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verwacht dat dit nog tot 2028 kan duren.

Instortrisico

De afbouw van de gaswinning uit het Groningen-gasveld maakt de kans op zwaardere aardbevingen weliswaar kleiner, maar nog steeds aanwezig. De NGC zegt dat meer dan 13.000 adressen moeten  worden versterkt. Ook uit recente beoordelingen van huizen op basis van door de overheid vastgestelde beoordelingsmethoden volgt dat er nog steeds huizen niet voldoende veilig zijn. Dat betekent dat er nog steeds een te grote kans is dat huizen instorten bij een zware aardbeving. Daardoor kunnen bewoners gewond raken en zelfs komen te overlijden als ze niet tijdig uit hun huis wegkomen.

Naast het risico van wonen in een huis dat nog versterkt moet worden, zijn er meer nadelige gevolgen voor de gezondheid . Een deel van de mensen ondervindt als gevolg van de lange duur van deze situatie stress hetgeen doorwerkt naar de gezondheid.

 

Delen:
Tags