HomeTransitieGentse site ArcelorMittal biedt ruimte aan circulaire projecten
North C circular

Gentse site ArcelorMittal biedt ruimte aan circulaire projecten

ArcelorMittal Belgium en North Sea Port gaan op de Gentse site van ArcelorMittal een industrieterrein ontwikkelen voor bedrijven die zich richten op circulaire activiteiten.

Het bedrijventerrein North-C Circular moet bedrijven gaan huisvesten die erbij helpen om de haven tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is een samenwerking tussen North Sea Port en ArcelorMittal Belgium. Het terrein ligt op de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen en heeft een omvang van 150 hectare. De partijen zullen het terrein bouwrijp maken, inrichten met basisinfrastructuur zoals nutsvoorzieningen en het ontsluiten via wegen en spoor- en waterwegen. De bedrijven die zich er willen vestigen moeten actief zijn in de circulaire economie, reductie van de CO2-uitstoot en energietransitie.

North C Circular

Terrein Arcelor Mittal in Gent voor circulair bedrijventerrein

Historische baggerdepots

Voor het volledige terrein is een brownfieldconvenant in de maak tussen North Sea Port, ArcelorMittal Belgium en de Vlaamse overheid. Op 40 hectare van dit gebied liggen historische baggerdepots die de directe ontwikkeling van het terrein verhinderen. Met het convenant kunnen deze onderbenutte gronden op een grondige en gestructureerde wijze worden omgezet in een bedrijventerrein en verder worden gebruikt. De bijhorende boscompensatie zal zoveel als mogelijk in de nabije omgeving uitgevoerd worden.

CO2-reductie

North Sea Port wil al tegen 2025 3 miljoen ton CO2 afvangen, opslaan en hergebruiken. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot zijn gehalveerd en in 2050 tot nul zijn gereduceerd. Het gebied wat de haven voor ogen heeft voor de circulaire projecten moet tegen 2025 klaar zijn voor gebruik. Dan wil de haven ook 10 circulaire activiteiten met innovatieve technologieën of processen aantrekken. Deze moeten ertoe bijdragen dat de aanwezige chemie-, staal- en andere industrie de transitie naar klimaatneutraal kunnen maken.

Actieplan

ArcelorMittal Belgium heeft een actieplan om de CO2-emissies tegen 2030 met 35 procent te reduceren ten opzichte van 2018. Het zet daarom ten eerste in op een verdere verbetering van materiaal- en energie-efficiëntie. Ten tweede richt het zich op waterstof als reductiemiddel. Eén hoogoven zal worden vervangen door een installatie die gebruik maakt van aardgas en waterstof om ijzererts te reduceren. Deze investering bestaat uit een DRI-installatie (Direct Reduced Iron) en 2 elektrische smeltovens.

Tot slot heeft ontwikkelt het bedrijf ‘Smart Carbon concepten’, een voorbeeld zijn het Torero-project waarbij afvalhout van containerparken wordt ingezet en de Steelanol-installatie, die gebruikt wordt om ethanol te maken uit staalgassen. Samen met Fluxys en North Sea Port werkt het bedrijf voorts aan een studie voor het vloeibaar maken van CO2 en het bouwen van een CO2-hub.

Eeste spadesteek

In het voorjaar van 2023 zal er een informatie- en inspraakmoment voor omwonenden en bedrijven plaatsvinden. Naar verwachting zal het definitief brownfieldconvenant er tegen zomer 2023 zijn, na goedkeuring door alle betrokken partijen. Hierna kan in 2023 en 2024 de voorbereiding van de projectuitvoering gebeuren (studies, opmaak Masterplan, Milieueffectenrapport, omgevingsvergunning). Momenteel is voorzien om eind 2024 de eerste spade in de grond te steken. Dat is de start van het bouwrijp maken van het terrein, de aanpak van de baggerdepots, de aanleg van de basisinfrastructuur, en de ontwikkeling van het bedrijventerrein met aandacht voor buffering en landschappelijke inpassing. De inrichting van het terrein zal een tiental jaar in beslag nemen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl