HomeArchiefGezocht: bedrijven die energieverbruik flexibel willen inzetten

Gezocht: bedrijven die energieverbruik flexibel willen inzetten

TenneT en VEMW roepen de industrie op te onderzoeken welke rol ze kan spelen bij het flexibel gebruiken van energie. Dat is niet alleen nodig om het elektriciteitsnet te balanceren en leveringszekerheid te vergroten, maar biedt bedrijven ook interessante financiële kansen.

Door de energietransitie zal het aandeel van zon- en windenergie in de energievoorziening sterk groeien. ‘Omdat dit, in tegenstelling tot de huidige kolen- en gascentrales, weerafhankelijke bronnen zijn, neemt het vermogen om de elektriciteitsproductie te sturen af’, aldus Maarten Abbenhuis, COO van TenneT. ‘Daarom wordt flexibel elektriciteitsgebruik, zeker door grote industriële afnemers, waardevol én noodzakelijk om de leveringszekerheid te vergroten.’

Tegelijkertijd biedt industriële flexibiliteit ook kansen, stelt Hans Grünfeld, algemeen directeur VEMW. ‘Bedrijven kunnen hun energierekening verlagen door in te spelen op schommelende elektriciteitsprijzen op de spot-, onbalans- en reservemarkten.’

Gezamenlijke actie

Het verzilveren van het flexibiliteitspotentieel van grootverbruikers vergt een serieuze inspanning van bedrijven, in nauwe samenwerking met netbeheerders en de overheid. Er is inzicht nodig in potentiëlen en verdienmodellen. Een aantal barrières moet bovendien nog uit de weg worden geruimd.

Het aanbieden van industriële flexibiliteit is relatief nieuw, vergt investeringen en kan voor sommige bedrijven ingewikkeld zijn. De huidige prijsspreads op de spotmarkten zijn soms nog onvoldoende om investeringen in flexibiliteit te rechtvaardigen en meer zekerheid is dan ook gewenst. Ook is niet altijd duidelijk of voldoende netcapaciteit beschikbaar zal zijn om verder te elektrificeren.

Tot slot omvat de huidige nettariefstructuur barrières voor verdienmodellen van industriële flexibiliteit. TenneT en VEMW roepen daarom op tot gezamenlijke actie van netbeheerders, industrie en overheid om industriële flexibiliteit stevig op alle duurzaamheidsagenda’s te verankeren.

Vind hier het actieplan van TenneT en VEMW.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

[email protected]