nieuws

Goede communicatie geeft meer recht op groei

Publicatie

22 apr 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ROTTERDAM – Het eerste gedeelte van het middagprogramma van het Petrovisioncongres dat vandaag in het Rotterdamse Ahoy wordt gehouden, ging in op de vraag of de industrie het recht heeft om te groeien in de regionale omgeving.
Henk Roijers, loco-burgemeester van Vlaardingen zit met zijn gemeente letterlijk bovenop de chemische industrie. Als projectwethouder Rivierzone is hij betrokken bij het herverdelingsproject van het gebied in de buurt van Vlaardingen. Hij sprak over het spanningsveld tussen industrie en overheid met betrekking tot leef- woon- en werkomgeving. Volgens Roijers is het onmogelijk om een gezonde economische groei te creeren, als niet ook de leef- en woonomstandigheden goed zijn. De gemeente wil groeien en dat wil de industrie ook. Er moet wat Roijers betreft nog meer communicatie zijn tussen de industrie en de lokale overheid, om de botsende belangen in kaart te brengen en tot een oplossing te komen.
Goede communicatie is ook het credo van de twee columnisten, Roelf de Boer van Deltalinqs en Martin de Koning van BP Geel. De Koning benadrukte de problemen voor de huidige chemische industrie. De acceptatie neemt af en het recht om te groeien moet worden verdiend. Een goede voorlichting aan het grote publiek kan ervoor zorgen dat die acceptatie verbeterd wordt. Internet, enquêtes en voorlichting op scholen door operators zijn hierbij van groot nut. ‘De komende jaren zal de industrie moeten blijven pleiten voor haar zaak’, aldus De Koning.
Roelf de Boer sprak de stelling ‘Het Rotterdamse haven- en industriele complex is de driver voor kennis en innovatie’ uit. De Boer is van mening dat groei in de regio Rijnmond meer is dan een regionale aangelegenheid, het heeft belang op Europees niveau.
Om te kunnen groeien is er behoefte aan kennis en kunde. Zonder die twee geen toepassingen en zonder toepassingen, geen brood op de plank. En dat geeft nou juist het recht om te groeien. Hierdoor zou Nederland kunnen uitgroeien tot het kennisland waarvoor de ambitie uitgesproken is. Hiertoe zal ook wel de jeugd warm moeten worden gemaakt voor de techniek. Deltalinqs heeft hiertoe bijvoorbeeld het Educatief Informatie Centrum bij Rozenburg opgestart.
In de komende jaren zal de vraag naar kenniswerkers, maar vooral naar VMBO-ers en MBO-ers stijgen. Het vasthouden van Kennis en Kunde speelt een grote rol. De Boer stelde dat de realisatie van de Tweede Maasvlakte een bijdrage kan leveren aan de beoogde groei. Wat betreft de groei zal er wel rekening gehouden moeten worden met milieuzoneringen. En hiermee ging hij de discussie aan met Roijers. Hieruit bleek ook weer dat een goed overleg noodzakelijk is.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.