HomeInfrastructuurGoedkeuring gasinfrastructuur voor waterstof versnelt transitie
waterstof infrastructuur noordzee

Goedkeuring gasinfrastructuur voor waterstof versnelt transitie

Onlangs zijn enkele grote offshore aardgasleidingen van NGT en NOGAT goedgekeurd om er waterstof door te transporteren. Bureau Veritas gaf hiertoe de benodigde certificaten. De goedkeuring is belangrijk omdat zo waterstof, dat met behulp van offshore windenergie op zee wordt geproduceerd, naar land kan worden getransporteerd.

Het hergebruiken van de bestaande offshore gasinfrastructuur levert aanzienlijke voordelen op. Het is efficiƫnter om waterstof op zee te produceren en naar land te brengen. Waterstoftransport brengt minder capaciteitsverliezen met zich mee dan elektriciteitstransport via kabels. Bovendien liggen de leidingen gunstig ten opzichte van windgebieden en zijn ze verbonden met gasvelden waar mogelijk waterstof kan worden opgeslagen. Tevens hoeven er geen nieuwe aanlanding of interconnecties aangelegd te worden.

100%

De pijpleidingen kunnen 100% pure waterstof vervoeren, maar ook een mix van aardgas en waterstof. De NGT-leiding komt aan land bij de Eemshaven in Groningen heeft een capaciteit van 10-14 GW. De NOGAT-pijpleiding komt bij Den Helder aan land en de capaciteit wordt geschat op 10-12 GW. Door de certificering kan al voor 2030 gestart worden met het transport.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl