HomeArchiefGroeifonds investeert in waterstof, warmte en water
elektrolysefabriek

Groeifonds investeert in waterstof, warmte en water

Het kabinet trekt vijfhonderd miljoen euro extra uit voor groene waterstofprojecten.  Het zogenoemde Groenvermogen II-project is een van de 28 projecten die geld krijgen uit het Nationaal Groeifonds dat in totaal 6,3 miljard euro investeert. Ook watertechnologie en duurzame warmte-projecten kunnen op overheidssteun rekenen.

De tweede consultatieronde voor het Nationaal Groeifonds leverde een breed scala aan maatschappelijk relevante investeringsprojecten op. Uiteindelijk koos de commissie die de aanvragen beoordeelde 28 projecten uit. Met een gezamenlijke waarde van 6,3 miljard euro.

Waterstof

De commissie kende in totaal zevenhonderd miljoen euro toe aan energieprojecten. Hiervan gaat maximaal vijfhonderd miljoen euro naar de realisatie van groene waterstofprojecten van tenminste honderd megawatt. Het Groenvermogen II- project zet in op de industriële opschaling van productie, opslag en toepassing van groene waterstof.

Warmte

Duurzame warmte krijgt een bedrag van maximaal tweehonderd miljoen euro uit het groeifonds. Het project Nieuwe Warmte Nu! moet de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen versnellen via innovatie. Het project draagt bij aan de maatschappelijke opgave om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving sterk te reduceren.

Water

Ook de watertransitie krijgt een extra boost, dankzij een bedrag van 135 miljoen euro voor de ontwikkeling van watertechnologie. Het Groeiplan Watertechnologie zal nieuwe technologie rondom de beschikbaarheid van schoon water ontwikkelen en in de praktijk toepassen via diverse pilots.

Verdubbeling

Het groeifonds financiert de helft van de investeringswaarde van projecten. De rest van het benodigde geld moet van publieke en private partijen komen. Dat betekent dat de totale investeringen voor deze ronde de komende jaren meer dan twaalf miljard euro kunnen bedragen.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. Het Nationaal Groeifonds heeft bij de start twintig miljard euro beschikbaar gekregen voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl