nieuws

‘Groen licht EC voor propeenpijpleiding’

Publicatie

14 jun 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

BRUSSEL – Een ingewijde meldt vandaag dat de Europese Commissie aanstaande woensdag haar goedkeuring zal verlenen voor de bouw van een propeenleiding tussen Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied. Het consortium, European Pipeline Development Company (EPDC), dat de pijpleiding gaat aanleggen staat onder leiding van Shell, BASF, Celanese en DSM. Met de bouw van de pijpleiding zou er een eind komen aan het capaciteitstekort. Momenteel wordt propeen vervoerd via rail en binnenvaart. Duitsland wil 18,7 miljoen euro aan het project bijdragen, Nederland vier miljoen en België 3,7 miljoen euro. De aanleg van de pijpleiding zou in totaal tweehonderd euro kosten. De aanleg van de pijpleiding leidde vorig jaar tot vragen van de Europese Commissie. Europees commissaris Monti denkt dat het consortium EPDC mogelijk onterechte staatssteun krijgt. Concurrenten of protesterende burgers konden bezwaar maken tegen de staatssteun. Twee onbekende partijen hadden bezwaar aangetekend bij de EU-autoriteiten.
De chemische industrie heeft altijd gezegd dat zonder de bijdragen de aanleg kansloos is. Henk Becker, senior manager van European Pipeline Development Company verklaarde eerder, ‘een pijpleiding is vreselijk duur. De rendementen liggen ver beneden de normen die de concerns hanteren'
De Europese Commissie zag de investering als een particulier initiatief. Daar past geen subsidie bij. Overheidssteun kan de concurrentiepositie van binnenvaart en rail schaden, of anders wel de positie van chemieproducenten die buiten het project staan, meende Brussel. Het consortium is echter van mening dat de pijpleiding een semi-publiek karakter krijgt. En stelde dat elke marktpartij van de buis gebruik kan maken tegen hetzelfde tarief. De Europese Commissie stelde dat de exploitanten van de pijpleiding ook de grootste gebruikers zijn. Blijkt de pijp toch lucratiever dan verwacht, dan moet het consortium de steun terugbetalen.

Regeringen en industrie waren het er hoe dan ook al over eens dat die buis er komen moest. Vervoer per spoor of binnenschip is riskanter en biedt minder zekerheid dan een pijpleiding. Duitsland hoopt door de aanleg van de baan meer werkgelegenheid te kunnen creëren. Als de pijpleiding er komt, krijgt de kunststofindustrie in het Ruhrgebied meer groeikansen. Zonder die verbinding dreigt de sector de slag met concurrenten in de VS te verliezen. Bovendien is bij het vervoer van propeen door een pijpleiding het milieurisico kleiner. De Commissie zei eerder dat zij vond dat deugdelijke argumenten ontbraken voor subsidiëring van het project. De Commissie stelde dat milieuvoordelen geen rechtvaardiging was om overheidsgeld in het project te stoppen. Bovendien zal de verwerking van propeen toenemen en daarmee ook de vervuiling, zo redeneert de Commissie. Alleen als de industrie zelf haar milieuvervuiling zou weten te beperken met het investeringsproject, zou Brussel de steun kunnen goedkeuren.

Dit jaar nog zou begonnen moeten worden met de aanleg van de in totaal 520 kilometer lange pijpleiding. Het is de bedoeling om ongeveer 250 kilometer aan bestaande propeenleidingen met elkaar te verbinden via nog eens 250 kilometer aan te leggen leidingen. Dan wordt er een ring gevormd tussen de industriële centra Rotterdam, Anwerpen, Tessenderlo, Geleen, Oberhausen en Marl. De propeenleiding van Shell in de buisleidingenstraat zal in het netwerk worden opgenomen. Shell zijn propeenverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen open voor derde partijen, uiteraard tegen een fee voor het transport. Verder is niet ondenkbaar dat Dow Chemical haar verbinding van Terneuzen naar Antwerpen open gaat stellen. De pijpleiding zou in 2005 of uiterlijk in 2006 gereed moeten zijn voor gebruik.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.