HomeTransitieGroep Europese landen wil elektriciteitssysteem versneld decarboniseren
elektriciteitsnet

Groep Europese landen wil elektriciteitssysteem versneld decarboniseren

Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om hun elektriciteitsnetwerk versneld te verduurzamen. De landen willen het elektriciteitsnet al tegen 2035 gedecarboniseerd hebben. Deze overeenkomst werd gesloten onder de paraplu van het Pentalateral Energy Forum.

Vanwege de afname van emissierechten zou het het Europese elektriciteitssysteem tegen 2040 gedecarboniseerd moeten zijn. Met deze overeenkomst vervroegen de landen deze ambitie. De landen willen dit doel bereiken door nauwe samenwerking en simultane voortgang.

De elektriciteitsproductie van de genoemde landen telt voor bijna de helft van de gehele Europese elektriciteitsproductie. Daarom zal de impact van het verduurzamen van het elektriciteitssysteem van deze landen relatief groot zijn. De elektriciteitssystemen van de landen zijn daarbij sterk met elkaar verbonden. Ook kunnen ze gezamenlijk profiteren van het potentieel aan offshore energie-opwekking in bepaalde gebieden en opslagcapaciteit in andere.

Uitdagingen

De samenwerking brengt ook de decarbonisatie van de nationale elektriciteitssystemen dichterbij. Op deze manier kunnen landen gezamenlijk plannen maken voor infrastructuur, waardoor een kostenvoordeel behaald kan worden. Ook kunnen de landen profiteren van kennisuitwisseling. De grootste uitdagingen zijn niet alleen om te garanderen dat voldoende duurzame energie wordt geproduceerd, maar ook dat er genoeg capaciteit is voor transport en opslag en dat er energie verhandeld kan worden.

Het Pentalateral Energy Forum werd in 2005 opgericht om de elektriciteitsmarkten van de deelnemende landen te integreren. Ieder jaar wordt het Forum voorgezeten door één van de deelnemende landen. Dit jaar was Nederland voorzitter. Volgend jaar zal dat België zijn.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl