HomeArchiefHaalbaarheidsonderzoek duurzame staalproductie bij Tata Steel
Tata Steel IJmuiden

Haalbaarheidsonderzoek duurzame staalproductie bij Tata Steel

Consultancy bedrijf Roland Berger doet voor Tata Steel en FNV een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de beste manier om de staalproductie te verduurzamen. Tata Steel wil in 2030 veertig procent minder CO2 uitstoten.

Het onderzoek betreft twee routes. De eerste is het afvangen en opslaan van een deel van de CO2 die vrijkomt uit de restgassen van hoogovens. Uit de restgassen produceert Tata Steel ook blauwe waterstof. In een tweede stap zou dan moeten worden overgaan van de hoogoven naar DRI-technologie. Deze directe reductie technologie kan ijzer maken op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met een of meer vlamboogovens.

De tweede route is direct de hoogovens uitfaseren en overstappen naar de DRI- technologie. De staalproductie is dan niet langer op basis van kolen, maar in eerste instantie op basis van aardgas. Als er voldoende groene waterstof beschikbaar is kan het bedrijf daarop overstappen.

Het haalbaarheidsonderzoek weegt een aantal criteria mee. Denk daarbij aan technische haalbaarheid, vermogen om aan de klimaatdoelen voor 2030 te voldoen, economische haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak, impact op de milieubelasting en op de omgeving, werkgelegenheid en toekomstbestendigheid.

De verwachting is dat begin september een tussentijds beeld kan worden geschetst. De ambitie is dat dit haalbaarheidsonderzoek afgerond is in het najaar van 2021.

Delen:
Author