HomeTransitieElektrificatieHavenbedrijf Rotterdam en RTHA zetten samen in op duurzame luchtvaartbrandstof
waterstofproeven bij RTHA

Havenbedrijf Rotterdam en RTHA zetten samen in op duurzame luchtvaartbrandstof

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat nauwer samenwerken met Rotterdam The Hague Airport om de luchtvaartsector te verduurzamen. Dat is de inzet van een intentieovereenkomst die de twee partijen tijdens de World Hydrogen Summit ondertekenden.

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de toeleveringsketens voor duurzamere brandstoffen voor de luchtvaart, zoals SAF en waterstof verder ontwikkelen. Beide partijen werken aan het opzetten van nieuwe ketens voor de toevoer, productie en afname van alternatieve brandstoffen en gaan kennis delen op dit gebied.

Ketens

RTHA onderzoekt de mogelijkheden van SAF, elektrisch vliegen en waterstof als energiedrager voor de luchtvaart. Met name voor kortere vluchten is elektrificatie interessant. Daarnaast versnelt de luchthaven het bijmengen van SAF. Voor wat betreft waterstof, kijkt het naar de ontwikkelingen op het gebied van waterstof-aangedreven vliegtuigen. Daarbij is er bij de luchthaven specifiek aandacht voor de ontwikkeling van compleet nieuwe waterstofinfrastructuur en bijbehorende (toeleverings)ketens. RTHA zal de ontwikkelde kennis en ervaring ook delen met andere Europese luchthavens.

SAF, waterstof en E-Fuels

In de haven van Rotterdam zijn verschillende partijen actief in de productie en import SAF en waterstof. Naast biobased SAF is er ook interesse in SAF op basis van CO2, de zogeheten eFuels. Voor de productie van eFuels is waterstof als bron nodig. Op de luchthaven van Den Haag/Rotterdam is ruimte voor innovatie op het gebied van nieuwe brandstoffen. Zo is er een kleinschalige vloeibare waterstofopslag in ontwikkeling en heeft het meerdere waterstof-gerelateerde projecten op de planning staan.

Kleine schaal

De haven en luchthaven trekken samen op bij het bouwen van nieuwe ketens voor alternatieve brandstoffen. Ze kijken hierbij naar de infrastructuur, transportketens, standaardisering en certificering en bijbehorende (nieuwe) veiligheidseisen. RTHA en havenbedrijf Rotterdam willen deze ketens eerst op kleine schaal bouwen door nieuwe samenwerkingen met nieuwe partijen op te zetten en daarna op grotere schaal uitrollen. De samenwerking kan dienen als blauwdruk voor toeleveringsketens van duurzamere brandstoffen als SAF en waterstof voor andere regio’s en grotere luchthavens, zoals bijvoorbeeld Schiphol. Deze samenwerking brengt de partijen die benodigd zijn om deze nieuwe ketens te ontwikkelen ten behoeve van de verduurzaming van de luchtvaart dichter bij elkaar.

Pilotcases

Havenbedrijf Rotterdam en RTHA zijn begonnen met een studie naar de volumeverwachtingen richting 2050 en bijbehorende (toeleverings)ketens. Daarnaast staan op de luchthaven de eerste pilotcases al gepland als onderdeel van het DutcH₂ Aviation Hub waterstofprogramma. RTHA en of Havenbedrijf Rotterdam willen graag overleggen met alle mogelijke stakeholders die hierin een rol kunnen spelen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl