HomeArchiefIAM en HU willen vakgebied assetmanagement laten groeien

IAM en HU willen vakgebied assetmanagement laten groeien

(branded content)

Met de ISO 55000 norm als theoretisch kader en het uitganspunt om allemaal dezelfde taal te spreken als het gaat over de verschillende disciplines binnen assetmanagement, wil het Institute of Asset Management (IAM) dit vakgebied laten groeien. Dan gaat het over kennis verzamelen, delen en uitbreiden. Het IAM wil daarin een verbindende rol spelen en zoekt samenwerkingspartners. De Hogeschool Utrecht gelooft hierin en heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling van het IAM.

Peter Dourlein is hoofd van de afdeling projectmanagement binnen de RET. Daarnaast steekt hij veel tijd in zijn rol als bestuurslid van de Nederlandse afdeling van het Institute of Asset Management. ‘Ik geloof hierin. Twee weten meer dan één en als je vanuit dit gedachtegoed kennis vanuit de hele wereld gaat bundelen, dan heb je goud in handen. En vanuit dit besef is het instituut opgericht.’

Institute of Asset Management

Het IAM is 25 jaar geleden opgericht in Engeland. Binnen deze organisatie hebben assetmanagement professionals vanuit de hele wereld zich verenigd. Dourlein: ‘De aanleiding voor de oprichting was vooral de evolutie van een ambacht naar een volwassen vakgebied. Vroeger keek men vooral naar de assets vanuit een technische visie. Het ging over technisch beheer en de uitvoerenden waren technici. Er was een enorme kloof met de directie, de commerciële afdelingen en de bedrijfsdoelstellingen. In de loop der jaren is men zich gaan realiseren dat je meer kunt bereiken, als je vanuit een breder perspectief je assets beheert en onderhoudt.’ De technicus van toen, werd steeds vaker een asset manager. Een spin in het web. Het gaat immers niet alleen over de technische staat maar ook over veiligheid, duurzaamheid, waardeanalyses. ‘Het werd een functionaris die breder kijkt dan alleen naar techniek, iemand die de stakeholders in- en extern mee kan nemen en die kijkt naar waarde in plaats van kosten. Dus niet alleen een technicus, maar ook een econoom met bovendien goede communicatieve vaardigheden.’ De ontwikkeling van deze rol is gestart begin jaren negentig en in Engeland werd toen geconcludeerd dat er een nieuwe beroepsgroep was opgestaan. ‘Een beroepsgroep die erkenning verdient. Die een stem moest krijgen en kon groeien. Daarom is het IAM opgericht.’

Vernederlandsen

Vanuit de visie ‘erkend worden als toonaangevend, internationaal, professioneel orgaan voor assetmanagement’ hebben de initiatiefnemers het gedachtengoed als een olievlek over de wereld verspreid. Zo hebben zij een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de PAS 55 en later bij de ontwikkeling van de ISO 55000 serie. Diverse sleutelspelers in de internationale en Nederlandse normcommissie zijn leden van het IAM.
Nadat Dourlein en een aantal andere ‘early adopters’ in Engeland kennis hadden gemaakt met IAM, hebben zij zichzelf de vraag gesteld hoe dit vertaald kon worden naar een Nederlands concept. Dourlein: ‘We moesten een vertaalslag maken. De Engelse principes en werkwijze zou hier niet gaan werken. Maar we hadden het organisatievermogen niet. De benodigde vrijwilligers waren er nog niet.’ Er werd besloten om eerst een community op te richten en om dan aan te kloppen bij IAM. ‘Vijftig bedrijven sloten zich aan bij Assetmanagement Nederland. Op die manier hadden we body. In 2015 hebben we aangegeven bij het IAM dat we wilden aanhaken en een ‘Dutch chapter’ wilden starten, maar wel vanuit de principes die in Nederland gelden. We wilden de vrijheid hebben om het een en ander te vernederlandsen.’ Dourlein geeft een voorbeeld: ‘Engeland is historisch gezien een management land. Het credo is daar ‘good leadership, results in good practices’. Maar hier gaat het meer over samen optrekken en met elkaar afspraken maken. Leiderschap is van invloed, maar niet allesbepalend. Bovendien, als je het puur Engels zou houden, dan verrijk je de branche niet met wat wij hier aan goede ideeën en best practices hebben. Wij kunnen hier nu als Nederland ook een bijdrage aan leveren. Sterker nog, internationaal gezien is Nederland een van de koplopers. We doen het goed op het gebied van assetmanagement.’ Wat de doelstelling nog wel in de weg zit, is volgens Dourlein de semantische discussie. ‘De een heeft het over beheer, de ander over onderhoud. Appels en peren. En mensen maken hun eigen modellen. Dit is jammer want er zijn al modellen die zelfs internationaal geldend zijn. Het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde taal spreken.’

Kennis delen

Onlangs werd het IAM NL Jaarcongres gehouden. Het organiseren van events is een van de manieren om te zorgen dat het vakgebied assetmanagement kan groeien vanuit de overtuiging dat het op die manier rendement oplevert voor de maatschappij. Dourlein: ‘Er worden evenementen georganiseerd om live kennis te delen. Daarnaast wordt kennis verzameld en gedeeld door middel van kennisdocumenten. In een soort assetmanagement encyclopedie is kennis vanuit alle disciplines en verschillende branches samengebracht. Het geschrevene wordt getoetst door een commissie.’ Het IAM is inmiddels gestart met het vertalen van deze documenten in het Nederlands. ‘Niet alleen door een vertaalbureau. Dit gebeurt voornamelijk door vrijwilligers uit de branche die met deze kennis ook de ziel en de essentie vanuit het vak in de teksten kunnen stoppen.’ De derde manier om te leren is individuele ontwikkeling door middel van toetsing en opleiding. ‘Binnen het instituut kun je toetsen doen om te zorgen dat je een bepaald kennisniveau haalt.’

Officieel erkend

Zo enthousiast als Dourlein is over het gedachtengoed en de werkwijze van IAM, zo bezield is ook Jan Stoker. Stoker is cursusleider/kerndocent van de Master in Maintenance & Asset Management van Hogeschool Utrecht. Hij is trots dat deze Master te boek staat als wereldwijd het eerste, en nog altijd enige opleidingsinstituut, dat door het IAM officieel is erkend. ‘De kwalificaties van het IAM-Diploma zijn geïntegreerd in het nieuwe profiel van de opleiding. Voor beide organisaties is de ISO55000 het kader en voor het opleidingsprogramma een inspiratiebron. Studenten die het programma positief afronden, kunnen het IAM-Diploma verkrijgen. Dit toont aan dat je over een fors aantal competenties beschikt op strategisch en tactisch niveau binnen assetmanagement.’
Stoker geeft aan dat het verkrijgen van deze officiële erkenning echt wel wat voeten in de aarde had. ‘Ja, daar hebben we wel iets voor moeten doen. Het toetsprogramma is herzien en de opbouw en structuur van de opleiding is in analogie gebracht met het ‘line of sight’ gedachtengoed. Omdat de Master zich niet alleen richt op assetmanagement, maar ook op maintenance management, zijn ook de competenties van de ‘physical maintenance manager’ gedefinieerd door de Europese koepel van de onderhoudsbranche, het EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) in het programma geïntegreerd. Samen met onze Raad van Advies wordt kritisch gekeken of het programma voldoende anticipeert op de huidige ontwikkelingen en trends, zoals IR4.0, smart industry, digital line of sight, business intelligence, digital twin, IoT, en aansluit op de door de IAM gedefinieerde competenties.’

Samenwerking

Kennisdeling is de motor om bij elkaar te komen. Dourlein gelooft hierin. ‘Met een eigen aanpak opereer je als eenling. Maar als je samen optrekt, kun je samen groeien en van elkaar leren.’ Het IAM wil graag de verbinder van verbinders zijn. ‘Ik hoop dat nog meer opleidingsinstanties zich aan ons verbinden zoals de HU dit heeft gedaan. Het IAM zit hier nu in de Raad van Advies om te waarborgen dat de stem van de markt, the voice of the customer, en het gedachtegoed van het IAM wordt meegenomen in de opleiding.’ Maar niet alleen scholen en universiteiten kunnen inklikken. ‘We zoeken vrijwilligers – bijvoorbeeld mensen die kennisdocumenten verder willen uitwerken, willen vertalen, willen deelnemen in werkgroepen – maar we zijn niet alleen op zoek naar meezeilers, maar ook naar mensen die een financiële bijdrage leveren om dit schip varende te houden. En uiteraard krijgen zij, geheel conform de doelstelling, alle ruimte en middelen om zelf ook beter te worden van dit lidmaatschap. En we werken samen met andere brancheorganisaties. Laten we de kennis en kunde die WCM, NVDO, iAMPro, Deltalinqs et cetera in huis hebben ook delen en uitdragen. Uiteindelijk gaat de BV Nederland profiteren van een professionele aanpak van assetmanagement.’

Meer weten over het Institute of Asset Management? Kijk op de website van het instituut, mail naar comms@nl.theiam.org of kijk op de LinkedIn bedrijfspagina van IAM. Voor meer informatie over de Master of Engineering Maintenance & Asset Management van Hogeschool Utrecht, klik hier. Of kijk op de LinkedIn bedrijfspagina van MoE-MAM.

Delen:
Author