HomeArchiefIEA waarschuwt voor uitstap kernenergie

IEA waarschuwt voor uitstap kernenergie

Het Internationale Energie Agentschap (IEA) waarschuwt voor een al te grootschalige uitstap uit kernenergie. In een recent verschenen rapport concludeert het energieagentschap dat als de plannen voor het sluiten van kerncentrales worden doorgezet, de CO2-uitstoot met vier miljard ton toeneemt.

Kernenergie is momenteel de op één na grootste koolstofarme energiebron in de wereld, goed voor tien procent van de wereldwijde elektriciteitsproductie. Alleen waterkracht levert met zestien procent een grotere bijdrage. Voor de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie en Japan is kernenergie de grootste koolstofarme elektriciteitsopwekker.

De toekomst van kernenergie is echter onzeker, aangezien veel lande van plan zijn hun verouderde centrales te sluiten. Zoals het er nu naar uitziet zou tegen 2025 maar liefst een kwart van de huidige kerncentrales zijn gesloten. Tegen 2040 loopt dit zelfs op tot tweederde, zo berekende het IEA in het rapport, Nuclear Power in a Clean Energy System. Als er geen duurzame alternatieven voor deze centrales komen, kan deze neergaande trend resulteren in een extra vier miljard ton CO2-uitstoot.

Afgeschreven

Een aantal landen heeft kernenergie al afgeschreven vanwege veiligheids- en duurzaamheidsoverwegingen. Maar ook de landen die nog wel in kernenergie geloven, doen volgens het IEA te weinig om de productiecapaciteit op niveau te houden.

Het IEA hoopt dan ook dat kernenergie weer op de politieke agenda’s komt. ‘Zonder een belangrijke bijdrage van kernenergie, zal de wereldwijde energietransitie zo veel moeilijker zijn’, zei Dr. Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA.

Levensduurverlenging

Het rapport concludeert dat de verlenging van de operationele levensduur van bestaande kerncentrales aanzienlijke kapitaalinvesteringen vereist. Maar de kosten zijn concurrerend met andere technologieën voor de opwekking van elektriciteit, inclusief nieuwe zonne- en windenergieprojecten. Bovendien helpt de levensduurverlenging de energietransitie soepeler te laten verlopen.

Marktomstandigheden blijven echter ongunstig voor verlenging van de levensduur van kerncentrales. Een lange periode van lage groothandelsprijzen voor elektriciteit in de meeste geavanceerde economieën heeft de winstmarges voor veel technologieën sterk verminderd of geëlimineerd, waardoor kerncentrales vroegtijdig dreigen te worden uitgeschakeld.

Nieuwe projecten onder druk

Investeringen in nieuwe nucleaire projecten in geavanceerde economieën zijn nog moeilijker. Nieuwe geplande projecten in Finland, Frankrijk en de Verenigde Staten lijden onder vertragingen en grote kostenoverschrijdingen. Korea was een belangrijke uitzondering, met een record aan voltooide projecten: op tijd en binnen begroting.

Goedkoper dan wind en zon

Als andere koolstofarme bronnen, wind- en zon-PV, het tekort aan kernenergie moeten opvullen, moeten de investeringen drastisch worden opgeschroefd: tot 1,6 biljoen dollar, berekende het IEA. In de afgelopen twintig jaar is de capaciteit van wind- en zon-PV toegenomen met ongeveer 580 gigawatt. De komende twintig jaar zou dat bedrag bijna moeten worden vervijfvoudigd. Een dergelijke toename van hernieuwbare energieopwekking zou ernstige uitdagingen creëren bij de integratie van de nieuwe bronnen in het energiesysteem.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl